Chứng quyền CTCB02MBS20CE (HOSE: CTCB2008)

CW CTCB02MBS20CE

2,440

140 (+6.09%)
20/10/2020 15:00

Mở cửa2,200

Cao nhất2,500

Thấp nhất2,200

Cao nhất NY2,700

Thấp nhất NY1,400

KLGD254,620

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn59

Giá CK cơ sở23,900

Giá thực hiện20,000

Hòa vốn **24,880

S-X *3,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2008: CTCB2007 CTCB2006 CTCB2003 CTCB2005 TCB
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB02MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
20/10/20202,440140 (+6.09%)254,620
19/10/20202,300320 (+16.16%)288,810
16/10/20201,980-420 (-17.50%)657,080
15/10/20202,400220 (+10.09%)427,140
14/10/20202,180720 (+49.32%)462,770
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB200323030 (+15%)542,960-1,10025,230VCI6 tháng
CTCB20052,750580 (+26.73%)236,4201,90024,750SSI6 tháng
CTCB20063,010410 (+15.77%)348,0405,90024,020HCM6 tháng
CTCB20072,570350 (+15.77%)515,3903,90025,140HCM6 tháng
CTCB20082,440140 (+6.09%)254,6203,90024,880MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20072,140-10 (-0.47%)35,07053,2009,70054,2004 tháng
CMWG20093,200-10 (-0.31%)34,170106,80025,935106,1114 tháng
CREE20043,910-290 (-6.90%)1,10041,60012,10041,2304 tháng
CMSN20085,9901,010 (+20.28%)12,98083,70030,70082,9504 tháng
CPNJ20072,950-190 (-6.05%)59,15067,00014,00067,7503.5 tháng
CSTB20084,100100 (+2.50%)39,05014,2004,00014,3003.5 tháng
CVNM20092,610-170 (-6.12%)142,590106,200-800133,1004 tháng
CVPB20092,570170 (+7.08%)912,14024,8004,60025,3403.5 tháng
CFPT20092,730-70 (-2.50%)236,86053,2006,40054,9903.5 tháng
CHPG20192,90080 (+2.84%)531,41029,3505,25029,9003.5 tháng
CMWG20114,780 (0.00%)630106,80021,004109,3653.5 tháng
CSTB20093,65050 (+1.39%)348,62014,2003,30014,5503.5 tháng
CTCB20082,440140 (+6.09%)254,62023,9003,90024,8803.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:03/09/2020
Ngày niêm yết:21/09/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:23/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:16/12/2020
Ngày đáo hạn:18/12/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,720
Giá thực hiện:20,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành