Chứng quyền CTCB01MBS20CE (HOSE: CTCB2004)

CW CTCB01MBS20CE

1,200

230 (+23.71%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa1,030

Cao nhất1,200

Thấp nhất930

Cao nhất NY2,740

Thấp nhất NY600

KLGD174,530

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn12

Giá CK cơ sở19,450

Giá thực hiện17,000

Hòa vốn **19,400

S-X *2,450

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2004: CTCB2006 CTCB2003 CTCB2005 CVPB2005 CVNM2003
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
05/08/20201,200230 (+23.71%)174,530
04/08/202097050 (+5.43%)157,520
03/08/202092050 (+5.75%)385,210
31/07/2020870-60 (-6.45%)309,130
30/07/2020930140 (+17.72%)209,780
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB200332020 (+6.67%)12,430-5,55025,320VCI6 tháng
CTCB20041,200230 (+23.71%)174,5302,45019,400MBS3 tháng
CTCB20051,200220 (+22.45%)40,530-2,55023,200SSI6 tháng
CTCB20061,250110 (+9.65%)55,2101,45020,500HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN2004550-40 (-6.78%)129,77055,00057,7504 tháng
CPNJ200430 (0.00%)34,26054,900-12,10067,1503 tháng
CTCB20041,200230 (+23.71%)174,53019,4502,45019,4003 tháng
CVNM20032,050130 (+6.77%)245,430112,10019,317113,0184 tháng
CVPB2005920100 (+12.20%)196,47021,5002,00021,3403 tháng
CFPT20071,27070 (+5.83%)134,20047,0003,50049,8504 tháng
CHDB20061,470260 (+21.49%)143,09025,50080027,6403.5 tháng
CMWG200977070 (+10%)703,50079,200-2,80088,1604 tháng
CREE20041,990100 (+5.29%)208,77034,1004,60035,4704 tháng
CHPG20112,840570 (+25.11%)487,33024,1003,46125,2913.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:04/05/2020
Ngày niêm yết:19/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:21/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/08/2020
Ngày đáo hạn:18/08/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,050
Giá thực hiện:17,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành