Chứng quyền CTCB01MBS20CE (HOSE: CTCB2004)

CW CTCB01MBS20CE

Ngừng giao dịch

1,250

-20 (-1.57%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa1,200

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,200

Cao nhất NY2,740

Thấp nhất NY600

KLGD50,940

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở19,800

Giá thực hiện17,000

Hòa vốn **19,500

S-X *2,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2004: CMSN2008 CTCB2013 CVNM2003
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB200912,800-1,890 (-12.87%)138,30011,90034,800VND6 tháng
CTCB20107,050-1,250 (-15.06%)241,90012,40035,600HCM6 tháng
CTCB201111,700-2,500 (-17.61%)14,20011,30034,300MBS3.5 tháng
CTCB201213,300-2,350 (-15.02%)498,10011,90035,300SSI8 tháng
CTCB201311,830-2,270 (-16.10%)218,20010,90034,830SSI5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20133,300-1,110 (-25.17%)230,40090,9003,900103,5004 tháng
CPNJ20103,000-1,070 (-26.29%)43,90079,00013,00081,0003.5 tháng
CTCB201111,700-2,500 (-17.61%)14,20033,90011,30034,3003.5 tháng
CVNM20152,100-600 (-22.22%)130,000107,7004,700124,0004 tháng
CVPB20145,330-1,270 (-19.24%)31,10033,90010,20034,3603.5 tháng
CFPT20172,900-800 (-21.62%)212,90062,0007,20066,4004.5 tháng
CHPG20266,800-830 (-10.88%)150,20041,6005,10050,1005 tháng
CKDH20043,500-900 (-20.45%)316,70031,9005,40033,5004 tháng
CMWG20173,450-430 (-11.08%)329,100120,00012,000135,6004.5 tháng
CSTB20175,450-1,300 (-19.26%)246,80019,2003,90020,7504.5 tháng
CVRE20154,600-910 (-16.52%)248,70037,3009,80036,7004.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:04/05/2020
Ngày niêm yết:19/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:21/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/08/2020
Ngày đáo hạn:18/08/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,050
Giá thực hiện:17,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.