Chứng quyền CTCB01MBS20CE (HOSE: CTCB2004)

CW CTCB01MBS20CE

Ngừng giao dịch

1,250

-20 (-1.57%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa1,200

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,200

Cao nhất NY2,740

Thấp nhất NY600

KLGD50,940

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở19,800

Giá thực hiện17,000

Hòa vốn **19,500

S-X *2,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2004: CMSN2004 CVNM2002 CVNM2005 CVNM2006 CVNM2007
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB01MBS20CE
17/09/2020Dè chừng với rủi ro nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp
16/09/2020Techcombank: Chồng của người công bố thông tin đăng ký mua 1 triệu cp 
16/09/2020TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng Giao dịch Chùa Láng
15/09/2020TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Trung
15/09/2020Ngành nào được ngân hàng rót tiền nhiều nhất?
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Bỏ phiếu điện tử (kèm quy chế)
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)