Chứng quyền CTCB01MBS20CE (HOSE: CTCB2004)

CW CTCB01MBS20CE

Ngừng giao dịch

1,250

-20 (-1.57%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa1,200

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,200

Cao nhất NY2,740

Thấp nhất NY600

KLGD50,940

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở19,800

Giá thực hiện17,000

Hòa vốn **19,500

S-X *2,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2004: CMBB2006 CTCB2005 CTCB2006 CTCB2007
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB2003330 (0.00%)-2,55025,330VCI6 tháng
CTCB20051,910 (0.00%)45023,910SSI6 tháng
CTCB20062,260 (0.00%)4,45022,520HCM6 tháng
CTCB20071,890 (0.00%)2,45023,780HCM6 tháng
CTCB20081,910 (0.00%)2,45023,820MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,750 (0.00%)50,5007,00052,2504 tháng
CHDB20063,150 (0.00%)31,0506,35031,0003.5 tháng
CMWG20092,440 (0.00%)101,20019,200101,5204 tháng
CREE20043,560 (0.00%)40,40010,90040,1804 tháng
CHPG20113,180 (0.00%)25,65045031,5603.5 tháng
CMSN20081,390 (0.00%)55,0002,00059,9504 tháng
CPNJ20072,380 (0.00%)62,3009,30064,9003.5 tháng
CSTB20082,650 (0.00%)12,4502,25012,8503.5 tháng
CVNM20092,500 (0.00%)127,30020,300132,0004 tháng
CVPB20092,150 (0.00%)23,4503,25024,5003.5 tháng
CFPT20092,400 (0.00%)50,5003,70054,0003.5 tháng
CHPG20191,750 (0.00%)25,6501,55027,6003.5 tháng
CMWG20113,920 (0.00%)101,20014,200106,6003.5 tháng
CSTB20092,470 (0.00%)12,4501,55013,3703.5 tháng
CTCB20081,910 (0.00%)22,4502,45023,8203.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:04/05/2020
Ngày niêm yết:19/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:21/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/08/2020
Ngày đáo hạn:18/08/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,050
Giá thực hiện:17,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành