Chứng quyền TCB/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CTCB2003)

CW TCB/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

140

50 (+55.56%)
22/10/2020 15:00

Mở cửa90

Cao nhất140

Thấp nhất60

Cao nhất NY3,400

Thấp nhất NY50

KLGD123,700

NN mua-

NN bán1,300

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,950

Giá thực hiện25,000

Hòa vốn **25,140

S-X *-1,050

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (118.213) - MBB (92.815) - FLC (67.919) - VNM (61.443) - HVN (59.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB210119,000-800 (-4.04%)23,70018,50050,000ACBS9 tháng
CTCB21053,420-70 (-2.01%)127,0004,50062,100ACBS9 tháng
CTCB21061,460-110 (-7.01%)480,100-5,50062,300SSI5 tháng
CTCB21071,900-80 (-4.04%)300,4002,00060,800MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21023,88020 (+0.52%)10,00092,1003,047108,2486 tháng
CHPG21095,600-100 (-1.75%)185,90050,800-4,20060,6006 tháng
CSTB21053,800-150 (-3.80%)56,50026,500-3,50033,8006 tháng
CVNM21061,650-60 (-3.51%)15,00088,800-9,501106,4116 tháng
CKDH21062,200-540 (-19.71%)56,70041,350-7,65051,2006 tháng
CMBB21052,210-180 (-7.53%)152,80028,000-8,00038,2106 tháng
CVHM21091,930-420 (-17.87%)74,70078,200-20,454105,9696 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/04/2020
Ngày niêm yết:14/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/10/2020
Ngày đáo hạn:26/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:25,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.