Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CTCB1902)

CW.TCB.VND.M.CA.T.2019.01

Ngừng giao dịch

350

-10 (-2.78%)
03/06/2020 15:00

Mở cửa310

Cao nhất450

Thấp nhất280

Cao nhất NY5,670

Thấp nhất NY10

KLGD128,830

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,350

Giá thực hiện21,000

Hòa vốn **21,350

S-X *350

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (138.106) - DIG (75.970) - CEO (63.046) - HAG (62.000) - SSI (57.597)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB220130 (0.00%)58,700-16,00055,120HCM9 tháng
CTCB2204330 (0.00%)43,700-6,00046,650ACBS6 tháng
CTCB2205430-10 (-2.27%)2,700-7,50048,650MBS6 tháng
CTCB220674050 (+7.25%)57,600-4,50046,460HCM6 tháng
CTCB22071,040-100 (-8.77%)174,100-4,00046,120VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG22131,09080 (+7.92%)1,323,80024,550-1,92628,9505 tháng
CMBB2205950-80 (-7.77%)435,50027,250-4,75033,9005 tháng
CSTB22121,530-80 (-4.97%)617,10025,550-45029,0605 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:05/12/2019
Ngày niêm yết:20/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:24/12/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:03/06/2020
Ngày đáo hạn:05/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:5,300
Giá thực hiện:21,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.