Chứng quyền CTCB03MBS19CE (HOSE: CTCB1901)

CW CTCB03MBS19CE

Ngừng giao dịch

70

-10 (-12.50%)
15/01/2020 15:00

Mở cửa50

Cao nhất80

Thấp nhất50

Cao nhất NY1,750

Thấp nhất NY50

KLGD359,180

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở22,900

Giá thực hiện23,500

Hòa vốn **23,640

S-X *-600

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB1901: VFG
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB03MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB2003300 (0.00%)46,000-2,65025,300VCI6 tháng
CTCB20051,890-30 (-1.56%)20,49035023,890SSI6 tháng
CTCB20062,240-10 (-0.44%)127,3604,35022,480HCM6 tháng
CTCB20071,890 (0.00%)52,9402,35023,780HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,800 (0.00%)53,15051,3007,80052,5004 tháng
CHDB20063,150100 (+3.28%)71,05030,9006,20031,0003.5 tháng
CMWG20092,150100 (+4.88%)270,91099,60017,60099,2004 tháng
CREE20043,600-200 (-5.26%)9,41040,40010,90040,3004 tháng
CHPG20113,020-130 (-4.13%)18,01025,55035031,2403.5 tháng
CMSN20081,280 (0.00%)40,49054,3001,30059,4004 tháng
CPNJ20072,120-60 (-2.75%)149,41060,9007,90063,6003.5 tháng
CSTB20082,900800 (+38.10%)469,74012,5502,35013,1003.5 tháng
CVNM20092,640-20 (-0.75%)101,050129,60022,600133,4004 tháng
CVPB20092,050-50 (-2.38%)54,51023,4003,20024,3003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:17/10/2019
Ngày niêm yết:28/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/01/2020
Ngày đáo hạn:17/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,680
Giá thực hiện:23,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành