Chứng quyền CTCB03MBS19CE (HOSE: CTCB1901)

CW CTCB03MBS19CE

Ngừng giao dịch

70

-10 (-12.50%)
15/01/2020 15:00

Mở cửa50

Cao nhất80

Thấp nhất50

Cao nhất NY1,750

Thấp nhất NY50

KLGD359,180

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở22,900

Giá thực hiện23,500

Hòa vốn **23,640

S-X *-600

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB1901: CTCB1902 CTCB2001 TCB VPB CVRE1904
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CTCB03MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB19022,870-690 (-19.38%)55,8301,25023,870VND6 tháng
CTCB20011,190-270 (-18.49%)5,700-75025,380HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD1901130-20 (-13.33%)30,61019,250-5,67925,2976 tháng
CVNM1905350 (0.00%)106,400-20,400130,3006 tháng
CFPT19081,900-330 (-14.80%)72,30053,500-50059,7006 tháng
CMSN1903260-120 (-31.58%)50,00052,200-3,50057,0003 tháng
CREE19051,230-170 (-12.14%)19,59034,300-30038,2906 tháng
CVHM1903860-250 (-22.52%)11,00084,90040088,8003 tháng
CVRE1904250-110 (-30.56%)29,30030,050-2,45033,2503 tháng
CHDB20021,660-210 (-11.23%)53,82028,0502,05029,3203 tháng
CMWG20021,220-250 (-17.01%)64,710106,900-3,100122,2006 tháng
CMWG2003810 (0.00%)106,900-7,600122,6003 tháng
CPNJ20011,240-210 (-14.48%)72,73082,500-1,00089,7003 tháng
CHPG2003840-140 (-14.29%)70,06023,1001,00024,6203 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:17/10/2019
Ngày niêm yết:28/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/01/2020
Ngày đáo hạn:17/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,680
Giá thực hiện:23,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành