Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2023.1 (HOSE: CSTB2317)

CW.STB.VND.M.CA.T.2023.1

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
14/12/2023 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,610

Thấp nhất NY10

KLGD26,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở27,100

Giá thực hiện30,000

Hòa vốn **30,030

S-X *-2,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (117.495) - NVL (67.299) - MBB (64.360) - VIC (60.694) - VND (57.923)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB23061,60050 (+3.23%)891,0001,55033,200ACBS12 tháng
CSTB2312600-40 (-6.25%)102,900-1,78336,333KIS12 tháng
CSTB231377040 (+5.48%)113,600-4,00539,405KIS15 tháng
CSTB2315150 (0.00%)196,800-2,78335,083KIS9 tháng
CSTB231644010 (+2.33%)33,100-4,78338,533KIS12 tháng
CSTB231869030 (+4.55%)444,200-45034,760VND10 tháng
CSTB231961020 (+3.39%)624,2004,55032,490VND9 tháng
CSTB232280050 (+6.67%)4,654,0001,55033,200SSI9 tháng
CSTB232475030 (+4.17%)83,70055034,000HCM9 tháng
CSTB23251,17010 (+0.86%)3,058,5005036,180HCM12 tháng
CSTB23261,23050 (+4.24%)100-1,45035,460BSI7 tháng
CSTB232764010 (+1.59%)538,200-45035,840SSI10 tháng
CSTB232867030 (+4.69%)580,200-1,45038,360SSI15 tháng
CSTB233045010 (+2.27%)1,500-2,44935,799KIS7 tháng
CSTB233155010 (+1.85%)369,800-3,44937,749KIS9 tháng
CSTB233279020 (+2.60%)14,700-4,33839,838KIS12 tháng
CSTB23333,270 (0.00%)-4,56142,651KIS15 tháng
CSTB23342,37040 (+1.72%)127,8004,55034,110ACBS10 tháng
CSTB23351,260 (0.00%)20055034,780MBS6 tháng
CSTB233660020 (+3.45%)195,00055034,000VND6 tháng
CSTB23371,30010 (+0.78%)1,112,3004,55036,100VND12 tháng
CSTB23381,530-50 (-3.16%)572,2002,55033,590VPBankS6 tháng
CSTB24011,230 (0.00%)55034,690VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23054,270150 (+3.64%)34,800109,00041,786109,4209 tháng
CHPG23212,26050 (+2.26%)96,60031,0006,50031,2809 tháng
CHPG23222,26080 (+3.67%)180,70031,0001,00034,52012 tháng
CPOW2308190-10 (-5%)173,80011,650-35012,9509 tháng
CPOW2309130-20 (-13.33%)300,50011,650-2,85014,76010 tháng
CSTB231869030 (+4.55%)444,20031,550-45034,76010 tháng
CSTB231961020 (+3.39%)624,20031,5504,55032,4909 tháng
CVPB23051,12010 (+0.90%)388,80019,9002,74320,3609 tháng
CACB23062,350-10 (-0.42%)362,60028,0006,00029,0508 tháng
CACB2307880-60 (-6.38%)210,80028,0003,00030,2809 tháng
CFPT23163,060120 (+4.08%)164,800109,00027,000112,6008 tháng
CFPT23171,520 (0.00%)326,500109,0008,000123,80012 tháng
CHPG23412,14040 (+1.90%)104,60031,0001,00034,2808 tháng
CHPG23421,03020 (+1.98%)635,20031,0007,00034,30012 tháng
CMBB23171,110-70 (-5.93%)80,80024,1504,15025,5509 tháng
CMBB23181,780-30 (-1.66%)845,40024,1506,15025,12010 tháng
CMWG23181,61080 (+5.23%)400,80046,2004,20051,6608 tháng
CSTB233660020 (+3.45%)195,00031,55055034,0006 tháng
CSTB23371,30010 (+0.78%)1,112,30031,5504,55036,10012 tháng
CVIB23071,180-20 (-1.67%)224,70021,9001,48924,9999 tháng
CVPB2321580 (0.00%)1,290,30019,9001,90022,0609 tháng
CVPB2322680-10 (-1.45%)1,327,40019,900-10022,72010 tháng
CVRE23221,700-160 (-8.60%)287,50026,5002,50029,1008 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:17/07/2023
Ngày niêm yết:02/08/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:04/08/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:14/12/2023
Ngày đáo hạn:18/12/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:2,600
Giá thực hiện:30,000
Khối lượng Niêm yết:7,000,000
Khối lượng lưu hành:7,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.