Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.22 (HOSE: CSTB2222)

CW.STB.KIS.M.CA.T.22

Ngừng giao dịch

1,000

-100 (-9.09%)
27/02/2023 15:00

Mở cửa1,030

Cao nhất1,050

Thấp nhất1,000

Cao nhất NY2,140

Thấp nhất NY210

KLGD131,500

NN mua130,800

NN bán400

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,600

Giá thực hiện20,222

Hòa vốn **24,222

S-X *3,378

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: DIG (86.355) - HPG (85.776) - NVL (71.130) - VND (61.362) - VN30F1M (56.107)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB22254,380230 (+5.54%)120,2007,20029,260HCM11 tháng
CSTB22244,490460 (+11.41%)116,0007,70028,980HCM9 tháng
CSTB23011,34080 (+6.35%)6,8001,30030,420MBS5 tháng
CSTB2302700-110 (-13.58%)31,500-50029,600VCI6 tháng
CSTB23033,620100 (+2.84%)145,4005,70029,240ACBS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:30/09/2022
Ngày niêm yết:19/10/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:21/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:27/02/2023
Ngày đáo hạn:01/03/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:20,222
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.