Chứng quyền STB-HSC-MET 03 (HOSE: CSTB2109)

CW STB-HSC-MET 03

2,800

-450 (-13.85%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa3,110

Cao nhất3,360

Thấp nhất2,700

Cao nhất NY4,080

Thấp nhất NY1,370

KLGD908,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn42

Giá CK cơ sở33,300

Giá thực hiện29,000

Hòa vốn **34,600

S-X *4,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2109: CSTB2111 CSTB2202 CSTB2110 CSTB2201 CSTB2112
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.36%

+/- Qua 1 tháng+56.42%

+/- Niêm yết+37.25%

Cao nhất (24/01/2022)*2,800

Thấp nhất (05/10/2021)*1,680

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)948,160

KLGD/Ngày (1 tháng)1,071,155

KLGD nhiều nhất (24/01/2022)*908,600

KLGD ít nhất (05/10/2021)*846,900

KLBQ (Niêm yết)877,750

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.