Chứng quyền STB-HSC-MET 03 (HOSE: CSTB2109)

CW STB-HSC-MET 03

3,250

350 (+12.07%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa2,800

Cao nhất3,490

Thấp nhất2,800

Cao nhất NY4,080

Thấp nhất NY1,370

KLGD1,421,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn44

Giá CK cơ sở34,600

Giá thực hiện29,000

Hòa vốn **35,500

S-X *5,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2109: CSTB2111 CSTB2110 CSTB2202 CSTB2201 CSTB2107
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.