Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (HOSE: CSTB2107)

CW STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11

Ngừng giao dịch

700

-750 (-51.72%)
17/01/2022 15:00

Mở cửa1,450

Cao nhất1,550

Thấp nhất700

Cao nhất NY2,290

Thấp nhất NY190

KLGD434,100

NN mua-

NN bán9,720

KLCPLH8,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở32,600

Giá thực hiện32,000

Hòa vốn **33,400

S-X *600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: DIG (86.355) - HPG (85.776) - NVL (71.130) - VND (61.362) - VN30F1M (56.107)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB22254,380 (0.00%)34,2007,15029,260HCM11 tháng
CSTB22244,240-250 (-5.57%)11,9007,65028,480HCM9 tháng
CSTB23011,36020 (+1.49%)1001,25030,480MBS5 tháng
CSTB230275050 (+7.14%)55,100-55029,700VCI6 tháng
CSTB23033,66040 (+1.10%)31,7005,65029,320ACBS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT221033010 (+3.13%)112,50083,300-6,70093,30012 tháng
CMBB221170 (0.00%)986,90018,700-8,30027,28012 tháng
CTCB221290 (0.00%)57,40030,100-13,90044,36012 tháng
CVHM2216230 (0.00%)187,90055,000-7,00063,84012 tháng
CVPB221219010 (+5.56%)200,70019,450-5,19425,15012 tháng
CVRE2216280 (0.00%)111,70027,750-3,25032,12012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:19/08/2021
Ngày niêm yết:07/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:09/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:17/01/2022
Ngày đáo hạn:19/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,600
Giá thực hiện:32,000
Khối lượng Niêm yết:8,000,000
Khối lượng lưu hành:8,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.