Chứng quyền STB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CSTB2014)

CW STB/8M/SSI/C/EU/Cash-08

12,840

390 (+3.13%)
11/05/2021 15:00

Mở cửa12,450

Cao nhất13,500

Thấp nhất12,450

Cao nhất NY13,500

Thấp nhất NY2,710

KLGD423,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn34

Giá CK cơ sở24,650

Giá thực hiện12,000

Hòa vốn **24,840

S-X *12,650

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2014: CSTB2104 CSTB2102 CSTB2103 CSTB2101 CSTB2010
Trending: HPG (153.874) - VNM (147.664) - MBB (119.342) - ROS (115.435) - TCB (111.230)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
05/05/2021Cổ phiếu ngân hàng tháng 4: Thị giá ngược chiều thanh khoản
05/05/2021STB: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và thành lập phòng giao dịch, chi nhánh
04/05/2021Sacombank báo lãi trước thuế quý 1 hơn 1,000 tỷ đồng 
04/05/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 04/05: Xuất hiện lực mua gần vùng hỗ trợ mạnh
04/05/2021STB: BCTC quý 1 năm 2021
10/05/2021SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
10/05/2021SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
06/05/2021SGN: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI
05/05/2021SSI Research: Lượng phát hành trái TPDN sẽ tăng mạnh trong quý 2
04/05/2021VHL: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) không còn là cổ đông lớn
16/10/2015Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%
16/10/2015Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%
16/10/2015Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
16/10/2015Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8.75
29/11/2013Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 800 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.