Chứng quyền CSTB01MBS20CE (HOSE: CSTB2008)

CW CSTB01MBS20CE

3,000

-100 (-3.23%)
30/10/2020 15:00

Mở cửa3,200

Cao nhất3,200

Thấp nhất3,000

Cao nhất NY4,580

Thấp nhất NY1,700

KLGD18,670

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn20

Giá CK cơ sở13,300

Giá thực hiện10,200

Hòa vốn **13,200

S-X *3,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2008: CSTB2009 CSTB2004 CSTB2005 CSTB2012 CSTB2002
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CSTB01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
30/10/20203,000-100 (-3.23%)18,670
29/10/20203,100100 (+3.33%)32,120
28/10/20203,000-450 (-13.04%)38,260
27/10/20203,450-900 (-20.69%)69,580
26/10/20204,35050 (+1.16%)62,040
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB20021,770 (0.00%)155,2701,41213,658KIS11 tháng
CSTB20042,380 (0.00%)115,0902,30013,380SSI6 tháng
CSTB20061,290-70 (-5.15%)73,55041215,468KIS10 tháng
CSTB20071,750 (0.00%)291,3402,30114,499KIS10 tháng
CSTB20083,000-100 (-3.23%)18,6703,10013,200MBS3.5 tháng
CSTB20092,700-200 (-6.90%)125,8902,40013,600MBS3.5 tháng
CSTB20101,63030 (+1.88%)388,1601,30115,259KIS9 tháng
CSTB20111,42010 (+0.71%)179,600-1,20015,920VND6 tháng
CSTB20121,95070 (+3.72%)52030014,950HCM6 tháng
CSTB20132,190-270 (-10.98%)89,1401,30014,190SSI5 tháng
CSTB20142,750-390 (-12.42%)11,7501,30014,750SSI8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20085,770470 (+8.87%)10084,00031,00081,8504 tháng
CPNJ20073,200350 (+12.28%)193,62069,50016,50069,0003.5 tháng
CSTB20083,000-100 (-3.23%)18,67013,3003,10013,2003.5 tháng
CVNM20092,60050 (+1.96%)214,740108,0001,000133,0004 tháng
CVPB20091,800-50 (-2.70%)375,82023,6003,40023,8003.5 tháng
CFPT20092,160-20 (-0.92%)173,44051,5004,70053,2803.5 tháng
CHPG20193,250-90 (-2.69%)356,50030,5506,45030,6003.5 tháng
CMWG20114,600 (0.00%)20104,70017,700110,0003.5 tháng
CSTB20092,700-200 (-6.90%)125,89013,3002,40013,6003.5 tháng
CTCB20081,500-150 (-9.09%)198,56021,3501,35023,0003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:07/08/2020
Ngày niêm yết:28/08/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:01/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:18/11/2020
Ngày đáo hạn:20/11/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:10,200
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.