Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CSBT2001)

CW.SBT.KIS.M.CA.T.02

220

-20 (-8.33%)
27/11/2020 15:00

Mở cửa230

Cao nhất230

Thấp nhất150

Cao nhất NY5,110

Thấp nhất NY20

KLGD72,110

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn16

Giá CK cơ sở18,350

Giá thực hiện21,111

Hòa vốn **21,331

S-X *-2,761

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSBT2001: CSBT2007 CVRE2010 CHDB2003 CHDB2007 CVRE2003
Trending: HPG (113.124) - VNM (45.799) - HSG (42.180) - TCB (41.646) - MBB (36.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.02
23/11/2020SBT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thư ký công ty
19/11/2020SBT: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2021
12/11/2020SBT: Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC quý năm tài chính 2020-2021
12/11/2020SBT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
10/11/20209 tháng đầu năm, doanh nghiệp VN30 kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giây?
04/11/2020KIS: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
03/11/2020KIS: Thông báo về việc thay đổi Thành viên BKS (kèm Nghị quyết và Biên bản)
03/11/2020“Gu” phát hành chứng quyền của công ty chứng khoán
02/11/2020KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings
27/10/2020Dư nợ margin tăng cao nhưng các công ty chứng khoán vẫn hụt thu trong quý 3
23/10/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
09/07/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 400 đồng/CP
14/01/2019Trả cổ tức năm 2016 - 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
24/12/2018Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP
11/10/2016Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.