Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CSBT2001)

CW.SBT.KIS.M.CA.T.02

220

-20 (-8.33%)
27/11/2020 15:00

Mở cửa230

Cao nhất230

Thấp nhất150

Cao nhất NY5,110

Thấp nhất NY20

KLGD72,110

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn16

Giá CK cơ sở18,350

Giá thực hiện21,111

Hòa vốn **21,331

S-X *-2,761

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSBT2001: CSBT2007 CVRE2010 CHDB2003 CHDB2007 CVRE2003
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.02
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.