Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CROS2001)

CW.ROS.KIS.M.CA.T.01

160

-10 (-5.88%)
20/02/2020 11:29

Mở cửa200

Cao nhất200

Thấp nhất150

Cao nhất NY560

Thấp nhất NY80

KLGD802,720

NN mua-

NN bán80,261

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn120

Giá CK cơ sở8,770

Giá thực hiện26,468

Hòa vốn **27,108

S-X *-17,698

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CROS2001: ROS CMBB1905 CMSN1902 CDPM2001 CSTB2001
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
20/02/2020160-10 (-5.88%)802,720
19/02/202017040 (+30.77%)1,391,320
18/02/2020130 (0.00%)757,780
17/02/2020130-70 (-35%)1,099,540
14/02/2020200-30 (-13.04%)2,152,920
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (ROS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CROS2001160-10 (-5.88%)802,720-17,69827,108KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CVJC190130 (0.00%)37,950128,400-17,278145,9785 tháng
CVNM1902130-10 (-7.14%)21,340106,700-26,633134,6336 tháng
CHPG1909890-20 (-2.20%)121,88023,400-1,28026,4606 tháng
CMSN1902170-10 (-5.56%)225,47050,800-27,08978,7396 tháng
CVIC1903480 (0.00%)27,940105,600-17,400127,8006 tháng
CVRE190372030 (+4.35%)19030,400-5,38937,2296 tháng
CDPM200151060 (+13.33%)120,80012,600-1,96715,5876 tháng
CHDB20011,870-100 (-5.08%)13,05028,500-59932,8396 tháng
CROS2001160-10 (-5.88%)802,7208,770-17,69827,1086 tháng
CSTB20011,740 (0.00%)80,39011,40040112,7396 tháng
CVRE2001870 (0.00%)30,400-6,38940,2699 tháng
CNVL20011,98030 (+1.54%)6,00054,200-11,68873,80811 tháng
CDPM20021,770 (0.00%)12,600-2,65217,02211 tháng
CHDB20032,490 (0.00%)28,500-3,62337,10311 tháng
CHPG20021,480 (0.00%)20023,400-6,59932,95911 tháng
CMSN20011,410-10 (-0.70%)1,50050,800-14,98972,83911 tháng
CSBT20014,850 (0.00%)22,00088925,96111 tháng
CSTB20022,350 (0.00%)11,400-48814,23811 tháng
CVHM20012,840 (0.00%)86,100-8,467108,76711 tháng
CVIC20012,75050 (+1.85%)5,000105,600-20,868140,21811 tháng
CVJC20011,250 (0.00%)500128,400-44,737185,63711 tháng
CVNM20021,870 (0.00%)106,700-34,411150,46111 tháng
CVRE20031,870 (0.00%)30,400-7,59941,73911 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ROS
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/12/2019
Ngày niêm yết:09/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:13/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:17/06/2020
Ngày đáo hạn:19/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:26,468
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành