Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CROS2001)

CW.ROS.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

(%)
17/06/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY560

Thấp nhất NY10

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở3,150

Giá thực hiện26,468

Hòa vốn **26,508

S-X *-23,318

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (163.979) - MBB (132.990) - TCB (116.526) - CTG (108.819) - STB (92.745)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CKDH20023,960-190 (-4.58%)478,10039,25011,91743,17310 tháng
CTCH2003210-90 (-30%)238,20018,800-5,19924,83910 tháng
CHDB21012,000110 (+5.82%)79,50032,5002,61239,8889 tháng
CHPG21017,03060 (+0.86%)68,90046,20011,75055,1109 tháng
CKDH21012,800-40 (-1.41%)74,60039,2505,91747,3339 tháng
CMSN21012,180190 (+9.55%)82,900125,50025,501143,5999 tháng
CMSN21021,830 (0.00%)38,200125,50014,389147,7119 tháng
CNVL21015,12030 (+0.59%)26,800106,50028,501159,9199 tháng
CSBT21011,650-30 (-1.79%)40,00018,300-6,36632,9169 tháng
CSTB21015,730130 (+2.32%)38,10029,1007,10133,4599 tháng
CTCH210192020 (+2.22%)19,90018,800-5,26127,6519 tháng
CVHM21012,22070 (+3.26%)17,100107,800912142,4089 tháng
CVIC21011,480-170 (-10.30%)28,500104,300-22,588156,4889 tháng
CVNM2101730-100 (-12.05%)36,40087,500-38,227140,1939 tháng
CVRE21011,35020 (+1.50%)25,40027,650-6,91739,9679 tháng
CHPG21072,240 (0.00%)334,80046,2002,58151,8484 tháng
CMBB21021,350-80 (-5.59%)83,90027,4001,86835,5324 tháng
CTCH2103200-30 (-13.04%)234,30018,800-12,86832,4684 tháng
CVHM21061,260-220 (-14.86%)65,600107,800-10,868131,2684 tháng
CHPG21082,19010 (+0.46%)537,40046,2002,51651,7294 tháng
CNVL21022,680-40 (-1.47%)49,700106,500-21,899171,2795 tháng
CPDR21012,770-110 (-3.82%)249,30089,800912102,7384 tháng
CPDR21023,640-90 (-2.41%)148,40089,800801107,1995 tháng
CVIC21031,070-90 (-7.76%)53,500104,300-61,599187,2995 tháng
CVNM2105920-90 (-8.91%)204,90087,500-31,899137,7995 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ROS
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/12/2019
Ngày niêm yết:09/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:13/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:17/06/2020
Ngày đáo hạn:19/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:26,468
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.