Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CROS2001)

CW.ROS.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

(%)
17/06/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY560

Thấp nhất NY10

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở3,150

Giá thực hiện26,468

Hòa vốn **26,508

S-X *-23,318

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CROS2001: CHPG2104 CHPG2107 CMBB2102 CROS2002 CVIC2004
Trending: HPG (153.874) - VNM (147.664) - MBB (119.342) - ROS (115.435) - TCB (111.230)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CSTB20076,650 (0.00%)24,30013,30124,29910 tháng
CVRE2009780 (0.00%)31,75075134,89910 tháng
CHPG20188,150 (0.00%)63,00033,00162,5999 tháng
CMSN20094,000 (0.00%)101,60039,601101,9999 tháng
CNVL20036,730 (0.00%)128,50064,521131,2799 tháng
CSTB20106,310 (0.00%)24,30012,30124,6199 tháng
CVHM20082,880 (0.00%)99,10010,212117,6889 tháng
CVIC20053,350 (0.00%)132,50025,632140,3689 tháng
CVJC20061,180 (0.00%)119,2008,089134,7119 tháng
CVNM20111,440 (0.00%)93,000-16,378133,0089 tháng
CVRE20111,330 (0.00%)31,750-13837,2089 tháng
CKDH20012,520 (0.00%)36,45010,22836,3027 tháng
CKDH20023,890 (0.00%)36,4509,11742,89310 tháng
CTCH2001180 (0.00%)21,850-1,03823,6087 tháng
CTCH20032,480 (0.00%)21,850-2,14933,91910 tháng
CHDB21014,190 (0.00%)30,80091250,8389 tháng
CHPG210110,470 (0.00%)63,00016,11288,7689 tháng
CKDH21013,500 (0.00%)36,4503,11750,8339 tháng
CMSN21013,480 (0.00%)101,6001,601169,5999 tháng
CMSN21023,370 (0.00%)101,600-9,511178,5119 tháng
CNVL21014,580 (0.00%)128,50050,501151,2799 tháng
CSBT21012,600 (0.00%)19,050-5,61637,6669 tháng
CSTB21016,490 (0.00%)24,3002,30134,9799 tháng
CTCH21013,080 (0.00%)21,850-2,21136,0799 tháng
CVHM21013,470 (0.00%)99,100-7,788162,4089 tháng
CVIC21014,000 (0.00%)132,5005,612206,8889 tháng
CVNM21012,690 (0.00%)93,000-32,727179,0359 tháng
CVRE21013,300 (0.00%)31,750-2,81747,7679 tháng
CHPG21073,210 (0.00%)63,0003,63275,4184 tháng
CMBB21021,640 (0.00%)33,200-1,26850,8684 tháng
CTCH21031,780 (0.00%)21,850-9,81838,7884 tháng
CVHM21062,650 (0.00%)99,100-19,568145,1684 tháng
CHPG21081,530 (0.00%)63,0003,54467,1064 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ROS
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/12/2019
Ngày niêm yết:09/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:13/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:17/06/2020
Ngày đáo hạn:19/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:26,468
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.