Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CROS2001)

CW.ROS.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

(%)
17/06/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY560

Thấp nhất NY10

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở3,150

Giá thực hiện26,468

Hòa vốn **26,508

S-X *-23,318

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (143.542) - MBB (77.194) - BSR (66.252) - TCB (62.868) - FLC (55.102)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2102260-10 (-3.70%)510,70024,700-7,58334,3634 tháng
CKDH2103420-40 (-8.70%)498,20046,050-2,72952,9794 tháng
CMSN2106400-50 (-11.11%)177,800139,600-21,179168,7794 tháng
CSTB2106230 (0.00%)513,90025,600-10,07837,9784 tháng
CVJC2102450-20 (-4.26%)168,900132,500-3,055146,8054 tháng
CVPB2105580 (0.00%)19,60037,050-3,57947,0694 tháng
CVRE210749010 (+2.08%)261,90030,600-2,57938,0794 tháng
CHDB210360040 (+7.14%)484,20024,700-4,18833,6887 tháng
CHPG21141,17040 (+3.54%)850,60056,300-48968,4897 tháng
CKDH21071,230-90 (-6.82%)38,50046,0502,16253,7287 tháng
CMSN21081,000-30 (-2.91%)64,800139,600-20,399179,9997 tháng
CNVL2104930 (0.00%)301,500103,300-5,588127,4887 tháng
CPDR21031,340-80 (-5.63%)263,30096,3007,412110,3287 tháng
CSTB2110570 (0.00%)1,410,80025,600-4,39934,5597 tháng
CVHM211164010 (+1.59%)802,70078,700-10,188101,6887 tháng
CVIC2106770-20 (-2.53%)646,40092,200-6,688114,2887 tháng
CVJC21031,220-10 (-0.81%)40,000132,5002,501154,3997 tháng
CVNM2111690-10 (-1.43%)122,50089,600-9,288112,6887 tháng
CVRE211080010 (+1.27%)378,60030,60060136,3997 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ROS
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/12/2019
Ngày niêm yết:09/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:13/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:17/06/2020
Ngày đáo hạn:19/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:26,468
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.