Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2020.04 (HOSE: CREE2101)

CW.REE.VND.M.CA.T.2020.04

Ngừng giao dịch

2,250

10 (+0.45%)
02/07/2021 15:00

Mở cửa2,390

Cao nhất2,390

Thấp nhất2,220

Cao nhất NY4,990

Thấp nhất NY1,900

KLGD853,200

NN mua-

NN bán250

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở56,700

Giá thực hiện48,000

Hòa vốn **57,000

S-X *8,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CREE2101: DL1 DLG KVC SAM SSI
Trending: HPG (120.352) - MBB (91.751) - HVN (61.948) - VNM (61.895) - FLC (61.585)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:06/01/2021
Ngày niêm yết:05/02/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:09/02/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:02/07/2021
Ngày đáo hạn:06/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,300
Giá thực hiện:48,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.