Chứng quyền REE-HSC-MET04 (HOSE: CREE2006)

CW REE-HSC-MET04

Ngừng giao dịch

2,950

200 (+7.27%)
06/05/2021 15:00

Mở cửa2,630

Cao nhất2,980

Thấp nhất2,630

Cao nhất NY4,530

Thấp nhất NY1,360

KLGD393,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở55,100

Giá thực hiện42,000

Hòa vốn **53,800

S-X *13,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CREE2006: CREE2101 CSBT2007 CHPG2106 CHPG2108 CKDH2001
Trending: HPG (160.624) - VNM (151.472) - MBB (129.449) - ROS (121.017) - TCB (108.269)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE21014,400340 (+8.37%)441,3008,00065,600VND6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG20163,78080 (+2.16%)644,800142,50034,500145,8007 tháng
CHPG210515,200-600 (-3.80%)525,20061,40019,40072,4006 tháng
CSTB21038,990-510 (-5.37%)621,20026,4008,40035,9806 tháng
CTCB210311,700-350 (-2.90%)635,40048,65013,15058,9006 tháng
CVHM21044,520100 (+2.26%)608,20097,200-800143,2006 tháng
CVPB210316,850360 (+2.18%)653,40066,60030,10070,2006 tháng
CVRE21033,290-110 (-3.24%)554,50030,650-1,35045,1606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:10/11/2020
Ngày niêm yết:26/11/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:30/11/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/05/2021
Ngày đáo hạn:10/05/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:42,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.