Chứng quyền REE-HSC-MET04 (HOSE: CREE2006)

CW REE-HSC-MET04

Ngừng giao dịch

2,950

200 (+7.27%)
06/05/2021 15:00

Mở cửa2,630

Cao nhất2,980

Thấp nhất2,630

Cao nhất NY4,530

Thấp nhất NY1,360

KLGD393,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở55,100

Giá thực hiện42,000

Hòa vốn **53,800

S-X *13,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.