Chứng quyền REE-HSC-MET01 (HOSE: CREE2001)

CW REE-HSC-MET01

Ngừng giao dịch

10

(%)
18/06/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,180

Thấp nhất NY10

KLGD20,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở30,900

Giá thực hiện36,000

Hòa vốn **36,050

S-X *-5,100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CREE2001: DGW CCTD2001
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền REE-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE200390020 (+2.27%)7,3902,00034,500HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20061,630-110 (-6.32%)15,11047,8003,41451,3466 tháng
CHPG20093,250-140 (-4.13%)253,23027,7505,25029,0006 tháng
CMBB20061,150-80 (-6.50%)125,33017,25075018,8006 tháng
CMSN20051,100-70 (-5.98%)30,05056,900-3,10065,5006 tháng
CMWG2008880-60 (-6.38%)185,76082,900-2,10093,8006 tháng
CPNJ2005740-40 (-5.13%)94,34059,900-10067,4006 tháng
CREE200390020 (+2.27%)7,39032,0002,00034,5006 tháng
CTCB20061,860-120 (-6.06%)27,84020,4502,45021,7206 tháng
CVHM20031,510-100 (-6.21%)66,58079,4009,40085,1006 tháng
CVJC20021,010-90 (-8.18%)19,310108,000-8,000126,1006 tháng
CVNM20052,090-40 (-1.88%)34,190115,30013,633122,2966 tháng
CVPB20071,370-100 (-6.80%)214,97022,65015025,2406 tháng
CVRE20061,430-90 (-5.92%)91,54027,0504,05028,7206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:20/12/2019
Ngày niêm yết:20/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:18/06/2020
Ngày đáo hạn:22/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,100
Giá thực hiện:36,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành