Chứng quyền CREE04MBS19CE (HOSE: CREE1905)

CW CREE04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
15/06/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY10

KLGD813,990

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở30,250

Giá thực hiện34,600

Hòa vốn **33,005

S-X *-2,727

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CREE1905: CVNM2104 CREE2101 CREE2006 CVNM2016
Trending: HPG (166.311) - MBB (135.045) - TCB (119.957) - CTG (111.228) - MWG (92.238)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CKDH21026,10050 (+0.83%)112,60038,4007,30043,3004 tháng
CMWG21054,800-170 (-3.42%)112,900161,70030,200169,9004.5 tháng
CSTB21048,400550 (+7.01%)145,70028,7005,80031,3004.5 tháng
CVHM21051,430-90 (-5.92%)37,900107,6002,100116,9404 tháng
CVNM21041,400 (0.00%)29,70087,600-15,400117,0005 tháng
CVPB21046,600-450 (-6.38%)85,20058,5009,50068,8004.5 tháng
CVRE2104400-100 (-20%)45,60027,000-7,30035,1004 tháng
CHPG21069,260-460 (-4.73%)79,20045,8008,91750,4904.5 tháng
CMSN21035,600-480 (-7.89%)43,300119,00031,000121,6004 tháng
CTCB21046,860-60 (-0.87%)89,40049,5003,70059,5204.5 tháng
CTCH2102310-50 (-13.89%)76,50018,500-6,50025,6204 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:15/06/2020
Ngày đáo hạn:17/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
TLCĐ điều chỉnh:2.8592 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:34,600
Giá TH điều chỉnh:32,977
Khối lượng Niêm yết:2,400,000
Khối lượng lưu hành:2,400,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.