Chứng quyền CREE04MBS19CE (HOSE: CREE1905)

CW CREE04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
15/06/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY10

KLGD813,990

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở30,250

Giá thực hiện34,600

Hòa vốn **34,630

S-X *-4,350

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CREE04MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE20032,080-20 (-0.95%)17,0209,95040,400HCM6 tháng
CREE20043,400-350 (-9.33%)85010,45039,700MBS4 tháng
CREE20052,240-60 (-2.61%)7,9307,45041,460HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,670-100 (-5.65%)61,81050,2007,61050,7654 tháng
CHDB20063,500200 (+6.06%)57,00031,2506,55031,7003.5 tháng
CMWG20092,690190 (+7.60%)87,190103,50021,500103,5204 tháng
CREE20043,400-350 (-9.33%)85039,95010,45039,7004 tháng
CHPG20113,55090 (+2.60%)8,33026,3505,71126,4543.5 tháng
CMSN20081,280-100 (-7.25%)42,77053,60060059,4004 tháng
CPNJ20072,200-50 (-2.22%)170,49060,8007,80064,0003.5 tháng
CSTB20083,300-400 (-10.81%)101,99013,3003,10013,5003.5 tháng
CVNM20092,950520 (+21.40%)125,730109,20021,382112,0304 tháng
CVPB20092,25080 (+3.69%)232,01023,7503,55024,7003.5 tháng
CFPT20092,370-60 (-2.47%)76,09050,2003,40053,9103.5 tháng
CHPG20191,890 (0.00%)386,13026,3502,25027,8803.5 tháng
CMWG20114,300180 (+4.37%)158,270103,50016,500108,5003.5 tháng
CSTB20093,050-400 (-11.59%)436,22013,3002,40013,9503.5 tháng
CTCB20082,030-20 (-0.98%)49,42022,5502,55024,0603.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:15/06/2020
Ngày đáo hạn:17/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:34,600
Khối lượng Niêm yết:2,400,000
Khối lượng lưu hành:2,400,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành