Chứng quyền CREE02MBS19CE (HOSE: CREE1901)

CW CREE02MBS19CE

Ngừng giao dịch

60

-40 (-40%)
15/11/2019 15:00

Mở cửa90

Cao nhất100

Thấp nhất60

Cao nhất NY1,930

Thấp nhất NY60

KLGD293,250

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở37,100

Giá thực hiện37,550

Hòa vốn **37,730

S-X *-450

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CREE02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE20032,07030 (+1.47%)218,66010,40040,350HCM6 tháng
CREE20043,560-90 (-2.47%)74,58010,90040,180MBS4 tháng
CREE20052,270 (0.00%)3,0507,90041,580HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,750-50 (-2.78%)38,01050,5007,91051,1574 tháng
CHDB20063,150-50 (-1.56%)23,79031,0506,35031,0003.5 tháng
CMWG20092,440-30 (-1.21%)105,960101,20019,200101,5204 tháng
CREE20043,560-90 (-2.47%)74,58040,40010,90040,1804 tháng
CHPG20113,180110 (+3.58%)3,41025,6505,01125,8483.5 tháng
CMSN20081,39040 (+2.96%)76,21055,0002,00059,9504 tháng
CPNJ20072,380-70 (-2.86%)117,80062,3009,30064,9003.5 tháng
CSTB20082,650-350 (-11.67%)141,63012,4502,25012,8503.5 tháng
CVNM20092,500-100 (-3.85%)96,900127,30020,300132,0004 tháng
CVPB20092,150-80 (-3.59%)160,07023,4503,25024,5003.5 tháng
CFPT20092,400-150 (-5.88%)127,28050,5003,70054,0003.5 tháng
CHPG20191,750-30 (-1.69%)595,28025,6501,55027,6003.5 tháng
CMWG20113,920-180 (-4.39%)63,000101,20014,200106,6003.5 tháng
CSTB20092,470-160 (-6.08%)381,99012,4501,55013,3703.5 tháng
CTCB20081,91010 (+0.53%)60,90022,4502,45023,8203.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:19/08/2019
Ngày niêm yết:04/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:06/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/11/2019
Ngày đáo hạn:19/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,260
Giá thực hiện:37,550
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành