Chứng quyền CREE02MBS19CE (HOSE: CREE1901)

CW CREE02MBS19CE

Ngừng giao dịch

60

-40 (-40%)
15/11/2019 15:00

Mở cửa90

Cao nhất100

Thấp nhất60

Cao nhất NY1,930

Thấp nhất NY60

KLGD293,250

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở37,100

Giá thực hiện37,550

Hòa vốn **37,730

S-X *-450

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CREE1901: CREE1902 CREE1903 CREE1904 REE FCN
Trending: VNM (23.945) - HPG (23.764) - MSN (20.249) - FLC (17.066) - MWG (16.305)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CREE02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE19022,810 (0.00%)45038,810SSI3.5 tháng
CREE19035,310 (0.00%)45041,310SSI6.5 tháng
CREE19041,800100 (+5.88%)102,45037,600VND3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB1901650 (0.00%)23,000-50024,8003 tháng
CGMD1901950-120 (-11.21%)15,02023,300-1,62927,6186 tháng
CHPG19082,110-10 (-0.47%)2,00023,6003,10024,7203 tháng
CPNJ19021,700 (0.00%)9,00082,9003,90087,5003 tháng
CVNM19051,48050 (+3.50%)5,180118,400-8,400141,6006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:19/08/2019
Ngày niêm yết:04/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:06/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/11/2019
Ngày đáo hạn:19/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,260
Giá thực hiện:37,550
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành