Chứng quyền CREE02MBS19CE (HOSE: CREE1901)

CW CREE02MBS19CE

Ngừng giao dịch

60

-40 (-40%)
15/11/2019 15:00

Mở cửa90

Cao nhất100

Thấp nhất60

Cao nhất NY1,930

Thấp nhất NY60

KLGD293,250

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở37,100

Giá thực hiện37,550

Hòa vốn **37,730

S-X *-450

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CREE02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE2003950130 (+15.85%)69,8801,75034,750HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG200220 (0.00%)204,85081,700-28,300110,2006 tháng
CMSN20041,220-40 (-3.17%)52,61057,2002,20061,1004 tháng
CPNJ200433020 (+6.45%)56,72058,600-8,40068,6503 tháng
CTCB20041,620-30 (-1.82%)35,16019,8002,80020,2403 tháng
CVNM20032,44080 (+3.39%)145,310114,10021,317116,8684 tháng
CVPB20051,370-130 (-8.67%)60,12021,3001,80022,2403 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:19/08/2019
Ngày niêm yết:04/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:06/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/11/2019
Ngày đáo hạn:19/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,260
Giá thực hiện:37,550
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành