Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CPNJ2108)

CW.PNJ.VND.M.CA.T.2021.2

300

30 (+11.11%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa290

Cao nhất300

Thấp nhất260

Cao nhất NY1,600

Thấp nhất NY60

KLGD105,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn19

Giá CK cơ sở95,500

Giá thực hiện97,000

Hòa vốn **100,571

S-X *-898

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2108: CPNJ2106 CPNJ2201 CFPT2107 CPNJ2109 CMWG2110
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-11.83%

+/- Qua 1 tháng-48.26%

+/- Niêm yết-81.49%

Cao nhất (19/10/2021)*1,170

Thấp nhất (21/01/2022)*298

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)123,140

KLGD/Ngày (1 tháng)121,100

KLGD nhiều nhất (19/10/2021)*148,800

KLGD ít nhất (21/01/2022)*105,200

KLBQ (Niêm yết)127,000

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.