Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CPNJ2108)

CW.PNJ.VND.M.CA.T.2021.2

320

20 (+6.67%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa300

Cao nhất350

Thấp nhất200

Cao nhất NY1,600

Thấp nhất NY60

KLGD201,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn17

Giá CK cơ sở96,900

Giá thực hiện97,000

Hòa vốn **100,850

S-X *502

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2108: CPNJ2201 CPNJ2106 CPNJ2107 CPNJ2110 CPNJ2109
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Bảng tính giá chứng quyền BlackScholes

Chỉ tiêuGiá trị
Giá hiện tại của cổ phiếu (St)96,900
Giá thực hiện Chứng quyền khi đáo hạn (X)
Ngày đáo hạn10/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên19/10/2021
Lãi suất phi rủi ro
Độ biến động giá kỳ vọng (annualized sigma)
Tỷ lệ chuyển đổi (n:1)
Giá chứng quyền Mua
Giá chứng quyền hiện tại
Giá chứng quyền Bán

*Độ biến động giá kỳ vọng là độ biến động giá lịch sử của chứng khoán cơ sở trong vòng 1 năm gần nhất

**Bảng tính mang tính tham khảo, Vietstock không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bảng tính này, bao gồm và không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào do sai sót, thay đổi các yếu tố thị trường hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

Backtesting

Ngày giao dịchGiá CK cơ sởSố ngày đến hạnAnnualized SigmaGiá chứng quyền MuaGiá chứng quyền hiện tạiGiá chứng quyền Bán
Loading
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.