Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CPNJ2106)

CW PNJ/VCSC/M/Au/T/A4

1,090

40 (+3.81%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa1,200

Cao nhất1,200

Thấp nhất900

Cao nhất NY3,600

Thấp nhất NY700

KLGD108,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn49

Giá CK cơ sở96,900

Giá thực hiện98,000

Hòa vốn **102,807

S-X *-491

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2106: CPNJ2108 CPNJ2201 CPNJ2107 CPNJ2109 CMWG2109
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.