Chứng quyền CPNJ04MBS20CE (HOSE: CPNJ2103)

CW CPNJ04MBS20CE

Ngừng giao dịch

3,510

-110 (-3.04%)
16/06/2021 15:00

Mở cửa3,530

Cao nhất3,620

Thấp nhất3,500

Cao nhất NY5,500

Thấp nhất NY2,000

KLGD89,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở95,100

Giá thực hiện78,800

Hòa vốn **95,428

S-X *17,054

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (138.562) - SSI (94.819) - MBB (93.456) - ITA (75.221) - DIG (71.629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (PNJ)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CPNJ2104580-50 (-7.94%)103,200-15,000113,640HCM6 tháng
CPNJ21051,140-270 (-19.15%)522,300-1,000100,700SSI5 tháng
CPNJ21062,500 (0.00%)2,300-4,000110,500VCI6 tháng
CPNJ210789020 (+2.30%)3,600-16,000114,450VCI6 tháng
CPNJ210890050 (+5.88%)139,600-3,000109,600VND4.3 tháng
CPNJ2109600-50 (-7.69%)501,600-14,888123,888KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21061,440-50 (-3.36%)56,30095,5006,200100,8204.5 tháng
CHPG2112600-90 (-13.04%)109,60047,700-1,20052,5004 tháng
CKDH21052,170-80 (-3.56%)34,00046,0508,45046,2804 tháng
CSTB2108420-80 (-16%)117,90028,00029,6803.5 tháng
CTCB21071,070-180 (-14.40%)31,10050,2002,70054,9904 tháng
CVHM2108500 (0.00%)50,80080,200-4,79489,5494 tháng
CVNM2110530-50 (-8.62%)287,10085,800-4,44195,4514.5 tháng
CVRE2108710-50 (-6.58%)114,40028,100-30031,2404 tháng
CACB21011,250-40 (-3.10%)214,40032,5501,15036,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:PNJ
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:05/02/2021
Ngày niêm yết:03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:16/06/2021
Ngày đáo hạn:18/06/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9522 : 1
Giá phát hành:2,900
Giá thực hiện:78,800
Giá TH điều chỉnh:78,046
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.