Chứng quyền CPNJ01MBS20CE (HOSE: CPNJ2004)

CW CPNJ01MBS20CE

30

(%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất20

Cao nhất NY1,240

Thấp nhất NY10

KLGD34,260

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn13

Giá CK cơ sở54,900

Giá thực hiện67,000

Hòa vốn **67,150

S-X *-12,100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2004: CMBB2002 CPNJ2002 CPNJ2005 CPNJ2003 CVRE2001
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CPNJ01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
05/08/202030 (0.00%)34,260
04/08/202030 (0.00%)123,220
03/08/202030-10 (-25%)473,530
31/07/202040 (0.00%)115,560
30/07/20204010 (+33.33%)79,950
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (PNJ)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CPNJ200275090 (+13.64%)7,710-14,10070,500VND6 tháng
CPNJ2003200 (0.00%)5,000-20,10076,000VCI6 tháng
CPNJ200430 (0.00%)34,260-12,10067,150MBS3 tháng
CPNJ200539050 (+14.71%)242,130-5,10063,900HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN2004550-40 (-6.78%)129,77055,00057,7504 tháng
CPNJ200430 (0.00%)34,26054,900-12,10067,1503 tháng
CTCB20041,200230 (+23.71%)174,53019,4502,45019,4003 tháng
CVNM20032,050130 (+6.77%)245,430112,10019,317113,0184 tháng
CVPB2005920100 (+12.20%)196,47021,5002,00021,3403 tháng
CFPT20071,27070 (+5.83%)134,20047,0003,50049,8504 tháng
CHDB20061,470260 (+21.49%)143,09025,50080027,6403.5 tháng
CMWG200977070 (+10%)703,50079,200-2,80088,1604 tháng
CREE20041,990100 (+5.29%)208,77034,1004,60035,4704 tháng
CHPG20112,840570 (+25.11%)487,33024,1003,46125,2913.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:PNJ
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:04/05/2020
Ngày niêm yết:19/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:21/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/08/2020
Ngày đáo hạn:18/08/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:67,000
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành