Chứng quyền CPNJ01MBS20CE (HOSE: CPNJ2004)

CW CPNJ01MBS20CE

Ngừng giao dịch

20

(%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,240

Thấp nhất NY10

KLGD464,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở56,500

Giá thực hiện67,000

Hòa vốn **67,100

S-X *-10,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2004: CPNJ2008 CVHM2001 CVIC2003 CVJC2005
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CPNJ01MBS20CE
23/09/2020PNJ đóng 3 chi nhánh vì Metro số 2
22/09/2020Doanh thu kênh bán sỉ của PNJ sụt 40% trong tháng 8
22/09/2020PNJ: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động 3 chi nhánh
07/09/2020VRE, BMP, PNJ: Nên mua hay bán?
18/08/2020Dragon Capital mua vào 2.2 triệu cp PNJ
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Bỏ phiếu điện tử (kèm quy chế)
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)
01/04/2020Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
23/07/2019Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
05/06/2019Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
21/05/2019Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP
28/12/2018Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP