Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CPNJ2003)

CW PNJ/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

50

-20 (-28.57%)
22/10/2020 15:00

Mở cửa90

Cao nhất100

Thấp nhất40

Cao nhất NY3,000

Thấp nhất NY40

KLGD7,840

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở68,200

Giá thực hiện75,000

Hòa vốn **75,250

S-X *-6,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2003: CPNJ2005 CPNJ2006 CFPT2007 CVJC2002 TCH
Trending: HPG (63.557) - TCB (50.409) - VNM (50.097) - MBB (41.870) - CTG (36.167)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
22/10/202050-20 (-28.57%)7,840
21/10/202070-50 (-41.67%)34,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (PNJ)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CPNJ20061,390-10 (-0.71%)515,32010,40072,900HCM6 tháng
CPNJ20073,400-100 (-2.86%)65,16016,40070,000MBS3.5 tháng
CPNJ20084,200-30 (-0.71%)235,35019,40071,000SSI5 tháng
CPNJ20092,110520 (+32.70%)40,07011,40074,880HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:PNJ
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/04/2020
Ngày niêm yết:14/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/10/2020
Ngày đáo hạn:26/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:75,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành