Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CPNJ2002)

CW.PNJ.VND.M.CA.T.2020.01

Ngừng giao dịch

180

-30 (-14.29%)
29/09/2020 15:00

Mở cửa190

Cao nhất210

Thấp nhất180

Cao nhất NY5,040

Thấp nhất NY120

KLGD66,360

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn1

Giá CK cơ sở60,800

Giá thực hiện69,000

Hòa vốn **69,360

S-X *-8,200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2002: CPNJ2003 CPNJ2006 CPNJ2008 PNJ CVNM2006
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2020.01