Chứng quyền CPNJ01MBS19CE (HOSE: CPNJ1901)

CW CPNJ01MBS19CE

Ngừng giao dịch

710

-190 (-21.11%)
06/09/2019 15:00

Mở cửa710

Cao nhất850

Thấp nhất700

Cao nhất NY3,500

Thấp nhất NY700

KLGD75,590

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở81,000

Giá thực hiện78,800

Hòa vốn **81,494

S-X *3,019

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ1901: PNJ REE BSR CHPG1905 FIT
Trending: FLC (40.763) - VNM (29.388) - HPG (22.124) - MWG (18.182) - MBB (16.977)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CPNJ01MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT19041,980170 (+9.39%)88,68057,6005,60057,9403 tháng
CREE1901710100 (+16.39%)14,30036,650-90039,6803 tháng
CMWG19062,700210 (+8.43%)111,660126,0005,100134,4003 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:PNJ
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:06/09/2019
Ngày đáo hạn:10/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9481 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:78,800
Giá TH điều chỉnh:77,981
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành