CW.PDR.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CPDR2103)

1,170

60 (+5.41%)
01/21/2022 15:00

Open1,110

High1,170

Low1,100

Highest(Listed)1,500

Lowest(Listed)910

Vol55,600

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares3,000,000

Time to maturity95

Underlying price89,800

Exercise price88,888

Break Even **107,608

S-X *912

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/21/20221,17060 (+5.41%)55,600
01/20/20221,110-30 (-2.63%)4,200
01/19/20221,14040 (+3.64%)38,600
01/18/20221,10010 (+0.92%)9,900
01/17/20221,090-40 (-3.54%)22,600
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (PDR)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CPDR21031,17060 (+5.41%)55,600912107,608KIS7 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (KIS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHDB2103720-20 (-2.70%)48,90029,20031234,6487 months
CHPG2114340-30 (-8.11%)537,50043,300-13,48960,1897 months
CKDH21071,410-40 (-2.76%)239,30050,8006,91255,1687 months
CMSN2108800 (0.00%)122,900151,000-8,795175,7757 months
CNVL2104570-30 (-5%)244,40080,000-3,16091,8667 months
CPDR21031,17060 (+5.41%)55,60089,800912107,6087 months
CSTB211092080 (+9.52%)912,60034,6004,60137,3597 months
CVHM2111460-10 (-2.13%)308,90079,400-9,48898,0887 months
CVIC2106740 (0.00%)12,40095,500-3,388113,6887 months
CVJC2103560-60 (-9.68%)163,000122,000-7,999141,1997 months
CVNM2111390-20 (-4.88%)527,00082,600-14,663104,9357 months
CVRE2110800-60 (-6.98%)365,50033,1003,10136,3997 months
CHPG2118410-10 (-2.38%)264,20043,300-18,69964,0496 months
CMBB2109890180 (+25.35%)359,10031,800-98937,2396 months
CPNJ210944040 (+10%)46,40095,500-12,712119,1436 months
CVHM211470020 (+2.94%)301,10079,400-10,599101,1996 months
CVIC2108870-70 (-7.45%)80,60095,500-4,499113,9196 months
CVNM2113580 (0.00%)4,10082,600-12,599104,3266 months
CVRE2113990-80 (-7.48%)657,20033,100-1,89938,9596 months
CHDB22011,39060 (+4.51%)88,60029,200-1,79937,9499 months
CHPG2201880-40 (-4.35%)686,20043,300-6,36658,46610 months
CHPG2202680-40 (-5.56%)626,20043,300-10,58860,6889 months
CMSN22011,32020 (+1.54%)44,900151,000-18,999196,3999 months
CSTB22012,060140 (+7.29%)701,00034,6004,71240,1889 months
CVHM2201980-10 (-1.01%)55,90079,400-8,278103,3589 months
CVIC22011,070-60 (-5.31%)147,60095,500-8,479121,0999 months
CVNM22011,040 (0.00%)1,00082,600-5,909104,8769 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:PDR
Underlying Issuer:Phat Dat Real Estate Development JSC (HOSE: PDR)
CW Issuer:KIS Vietnam Securities Corporation (KIS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:7 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/13/2021
First trading date:10/15/2021
Final trading day:04/25/2022
Maturity Date:04/27/2022
Conversion Ratio:16 : 1
Offering Price:1,200
Exercise price:88,888
Listed Shares:3,000,000
Outstanding Shares:3,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.