Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CPDR2103)

CW.PDR.KIS.M.CA.T.03

1,090

-50 (-4.39%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa1,140

Cao nhất1,140

Thấp nhất1,000

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY910

KLGD157,600

NN mua4,300

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở86,800

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **106,328

S-X *-2,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPDR2103: CMWG2111 CKDH2107 CKDH2201 CMSN2110 OCB
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.39%

+/- Qua 1 tháng-5.22%

+/- Niêm yết-21.58%

Cao nhất (15/10/2021)*1,230

Thấp nhất (26/01/2022)*1,090

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)49,080

KLGD/Ngày (1 tháng)49,832

KLGD nhiều nhất (26/01/2022)*157,600

KLGD ít nhất (15/10/2021)*26,400

KLBQ (Niêm yết)92,000

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.