Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CPDR2102)

CW.PDR.KIS.M.CA.T.02

70

-90 (-56.25%)
20/09/2021 15:00

Mở cửa160

Cao nhất160

Thấp nhất60

Cao nhất NY5,790

Thấp nhất NY60

KLGD232,600

NN mua300

NN bán222,100

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn6

Giá CK cơ sở82,900

Giá thực hiện88,999

Hòa vốn **89,349

S-X *-6,099

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPDR2102: CHDB2101 CSBT2101 CPDR2101 CVRE2107 CHPG2101
Trending: HPG (123.888) - HVN (104.645) - MBB (83.320) - HSG (59.430) - VHM (56.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
20/09/202170-90 (-56.25%)232,600
17/09/2021160 (0.00%)4,096,400
16/09/2021160-40 (-20%)223,000
15/09/202120010 (+5.26%)25,400
14/09/2021190-90 (-32.14%)81,800
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (PDR)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CPDR210270-90 (-56.25%)232,600-6,09989,349KIS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CNVL2102740-60 (-7.50%)309,400103,000-25,399140,2395 tháng
CPDR210270-90 (-56.25%)232,60082,900-6,09989,3495 tháng
CVIC210360-40 (-40%)265,80086,700-60,749148,5165 tháng
CVNM210550-60 (-54.55%)732,50088,700-27,228116,8995 tháng
CHDB2102550 (0.00%)873,10025,700-6,58336,6834 tháng
CKDH2103640-60 (-8.57%)461,00042,200-6,57955,1794 tháng
CMSN2106910-70 (-7.14%)222,100143,000-17,779178,9794 tháng
CSTB210681020 (+2.53%)191,00027,100-8,57843,7784 tháng
CVJC2102630-10 (-1.56%)84,700124,200-11,355151,3054 tháng
CVPB21051,20030 (+2.56%)230,80067,500-5,67997,1794 tháng
CVRE2107850-10 (-1.16%)93,10029,300-3,87941,6794 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:PDR
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:26/04/2021
Ngày niêm yết:14/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:18/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:23/09/2021
Ngày đáo hạn:27/09/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,100
Giá thực hiện:88,999
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.