Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CNVL2201)

CW.NVL.KIS.M.CA.T.08

Ngừng giao dịch

20

(%)
03/10/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY900

Thấp nhất NY10

KLGD32,900

NN mua3,190

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở82,000

Giá thực hiện93,979

Hòa vốn **94,379

S-X *-11,979

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (101.710) - HPG (87.633) - DIG (58.637) - CEO (54.682) - HAG (51.553)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (NVL)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CNVL230393040 (+4.49%)68,40081721,053KIS9 tháng
CNVL230469080 (+13.11%)204,5002,59518,315KIS6 tháng
CNVL23051,40050 (+3.70%)89,3001,15122,599KIS12 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG23071,260120 (+10.53%)1,221,60027,5004,83427,7067 tháng
CMBB2305480 (0.00%)12,20018,0503,26718,9587 tháng
CMWG230440030 (+8.11%)154,90039,9506,27441,6007 tháng
CSTB2305230-20 (-8%)72,20028,200-91130,2617 tháng
CTPB230331010 (+3.33%)21,30017,2001,38818,0417 tháng
CVPB230424010 (+4.35%)263,30019,5003,29719,8637 tháng
CHPG23121,070160 (+17.58%)455,90027,5003,72328,0577 tháng
CHPG23131,330130 (+10.83%)381,60027,5004,16728,6539 tháng
CMSN230527030 (+12.50%)12,30062,200-14,58979,4899 tháng
CSTB2309160 (0.00%)671,00028,200-2,35531,3557 tháng
CSTB231053020 (+3.92%)31,70028,200-2,13332,9839 tháng
CVHM2305180-10 (-5.26%)1,20041,300-16,47759,2179 tháng
CVNM230472050 (+7.46%)161,80068,8004075,7339 tháng
CVRE230619030 (+18.75%)228,60023,000-6,33330,2839 tháng
CHDB230344050 (+12.82%)109,00018,50099619,0366 tháng
CHDB230474030 (+4.23%)35,00018,50022320,8539 tháng
CHPG23151,500 (0.00%)27,500-27733,77712 tháng
CHPG23161,25090 (+7.76%)86,50027,500-1,38833,88815 tháng
CNVL230393040 (+4.49%)68,40018,15081721,0539 tháng
CPDR23032,420210 (+9.50%)629,30028,3508,46229,5689 tháng
CPOW23036010 (+20%)8,30011,550-3,78315,4536 tháng
CPOW2304140-10 (-6.67%)6,00011,550-4,78316,6139 tháng
CSTB231266090 (+15.79%)10028,200-5,13336,63312 tháng
CSTB231374010 (+1.37%)4,80028,200-7,35539,25515 tháng
CVIC230360 (0.00%)196,00042,950-14,82758,2576 tháng
CVIC2304330 (0.00%)27,10042,950-16,93862,5289 tháng
CHDB230563040 (+6.78%)25,10018,5002920,6648 tháng
CHDB230696080 (+9.09%)5,00018,500-84122,68412 tháng
CHPG231777090 (+13.24%)110,00027,50061229,9688 tháng
CHPG231862070 (+12.73%)623,40027,500-1,72231,7029 tháng
CHPG231988080 (+10%)10,80027,500-2,61133,63112 tháng
CMSN230623040 (+21.05%)126,70062,200-17,79982,2998 tháng
CMSN230755050 (+10%)132,70062,200-20,79988,49912 tháng
CNVL230469080 (+13.11%)204,50018,1502,59518,3156 tháng
CNVL23051,40050 (+3.70%)89,30018,1501,15122,59912 tháng
CPDR23042,570270 (+11.74%)144,30028,35010,35128,2796 tháng
CPDR23052,680250 (+10.29%)448,30028,3508,12830,94212 tháng
CPOW230515020 (+15.38%)3,90011,550-3,44915,2998 tháng
CPOW230637030 (+8.82%)26,00011,550-4,44916,73912 tháng
CSTB231431020 (+6.90%)1,516,80028,200-4,02233,7728 tháng
CSTB231530020 (+7.14%)209,70028,200-6,13335,8339 tháng
CSTB231649040 (+8.89%)10,60028,200-8,13338,78312 tháng
CVHM2306160 (0.00%)2,90041,300-19,36661,9468 tháng
CVHM230740080 (+25%)3,00041,300-21,36665,86612 tháng
CVIC2305230 (0.00%)2,90042,950-18,16162,9518 tháng
CVIC23061,000 (0.00%)2,70042,950-19,27270,22212 tháng
CVNM230555030 (+5.77%)147,10068,800-2,22076,3478 tháng
CVNM230694030 (+3.30%)31,00068,800-4,37282,27612 tháng
CVRE2307100 (0.00%)60,00023,000-7,33330,8338 tháng
CVRE2308310 (0.00%)152,50023,000-8,33332,88312 tháng
CHPG233580080 (+11.11%)17,50027,50038930,3114 tháng
CHPG23361,14050 (+4.59%)10027,500-61132,6717 tháng
CHPG23371,25060 (+5.04%)11,50027,500-2,16634,6669 tháng
CHPG23381,530100 (+6.99%)16,10027,500-2,49936,11912 tháng
CHPG23394,400140 (+3.29%)10027,500-2,72239,02215 tháng
CMBB231680010 (+1.27%)10018,0505125,9997 tháng
CMSN231427020 (+8%)60062,200-16,79981,6994 tháng
CMSN231545020 (+4.65%)13,40062,200-19,79986,4997 tháng
CMSN23161,13020 (+1.80%)10062,200-21,77995,27912 tháng
CMSN23171,81050 (+2.84%)10062,200-24,668101,34815 tháng
CMWG231556030 (+5.66%)7,50039,950-8,93860,0887 tháng
CPOW231251040 (+8.51%)91,00011,550-67213,2424 tháng
CPOW23131,01030 (+3.06%)1,10011,550-1,33814,9089 tháng
CPOW23141,27050 (+4.10%)10011,550-1,56115,65112 tháng
CPOW23151,46040 (+2.82%)10011,550-1,90616,37615 tháng
CSHB230176040 (+5.56%)482,40011,100-23312,8534 tháng
CSHB23021,10020 (+1.85%)350,00011,100-89914,1997 tháng
CSHB23031,34030 (+2.29%)10011,100-1,24515,0259 tháng
CSHB2304730-30 (-3.95%)180,10011,100-56615,3169 tháng
CSHB230581030 (+3.85%)150,20011,100-1,45516,60512 tháng
CSHB23061,97080 (+4.23%)10011,100-1,67716,71715 tháng
CSTB232939060 (+18.18%)298,10028,200-3,68833,4484 tháng
CSTB233068060 (+9.68%)15,50028,200-5,79936,7197 tháng
CSTB233166080 (+13.79%)20028,200-6,79938,2999 tháng
CSTB233286080 (+10.26%)20028,200-7,68840,18812 tháng
CSTB23333,820180 (+4.95%)10028,200-7,91143,75115 tháng
CTPB230476030 (+4.11%)10017,200-1,68821,9287 tháng
CTPB230588020 (+2.33%)1,60017,200-2,13322,8539 tháng
CTPB23062,21070 (+3.27%)10017,200-2,68824,30812 tháng
CVHM2314360-10 (-2.70%)302,90041,300-7,58851,7684 tháng
CVHM231560020 (+3.45%)20041,300-9,58855,6887 tháng
CVHM231681050 (+6.58%)20041,300-9,93457,7149 tháng
CVHM23171,00010 (+1.01%)20041,300-11,04560,34512 tháng
CVHM23181,99030 (+1.53%)10041,300-12,15663,40615 tháng
CVIC231044010 (+2.33%)134,40042,950-7,04953,5194 tháng
CVIC231156010 (+1.82%)103,60042,950-9,04956,4795 tháng
CVIC231284030 (+3.70%)10042,950-9,39560,7459 tháng
CVIC23131,07030 (+2.88%)10042,950-10,50664,15612 tháng
CVIC23142,66060 (+2.31%)34,00042,950-11,61767,86715 tháng
CVNM231229030 (+11.54%)2,10068,800-11,19982,8994 tháng
CVNM231354030 (+5.88%)30,10068,800-15,17989,3797 tháng
CVNM23141,20060 (+5.26%)10068,800-18,08896,48812 tháng
CVNM23153,60060 (+1.69%)10068,800-20,088103,28815 tháng
CVPB231661010 (+1.67%)10019,500-2,85725,2657 tháng
CVPB231769010 (+1.47%)130,30019,500-3,37525,5069 tháng
CVPB231890020 (+2.27%)20019,500-3,91626,84812 tháng
CVPB23192,89040 (+1.40%)10019,500-4,44629,45615 tháng
CVRE231639010 (+2.63%)30023,000-5,99930,5594 tháng
CVRE231744010 (+2.33%)50,50023,000-6,99931,7597 tháng
CVRE231859020 (+3.51%)5,70023,000-7,99933,3599 tháng
CVRE231979020 (+2.60%)12,00023,000-8,77734,93712 tháng
CVRE23202,81070 (+2.55%)10023,000-9,33337,95315 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:NVL
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:05/01/2022
Ngày niêm yết:21/01/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:25/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:03/10/2022
Ngày đáo hạn:05/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:20 : 1
Giá phát hành:1,100
Giá thực hiện:93,979
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.