Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CNVL2104)

CW.NVL.KIS.M.CA.T.07

530

-30 (-5.36%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa560

Cao nhất560

Thấp nhất490

Cao nhất NY1,300

Thấp nhất NY480

KLGD281,400

NN mua97,500

NN bán183,900

KLCPLH5,400,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở79,400

Giá thực hiện108,888

Hòa vốn **91,255

S-X *-3,760

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CNVL2104: CNVL2201 CMBB2108 HHV CSTB2111 CMBB2109
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
26/01/2022NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tính chất gói trái phiếu phát hành ra công chúng
26/01/2022NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tính chất của gói trái phiếu phát hành ra công chúng
25/01/2022NVL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 62
20/01/2022Ông Bùi Thành Nhơn trao quyền cho bộ máy mới của Novaland
20/01/2022NVL: Các nghị quyết HĐQT và đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT
19/01/2022KIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
03/11/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment & Securities Co.Ltd
27/10/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS
13/10/2021KIS: Giấy ủy quyền thực hiện CBTT
09/08/2021KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.