Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CNVL2104)

CW.NVL.KIS.M.CA.T.07

530

-30 (-5.36%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa560

Cao nhất560

Thấp nhất490

Cao nhất NY1,300

Thấp nhất NY480

KLGD281,400

NN mua97,500

NN bán183,900

KLCPLH5,400,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở79,400

Giá thực hiện108,888

Hòa vốn **91,255

S-X *-3,760

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CNVL2104: CNVL2201 ASM CSTB2111 LCG ROS
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.