Chứng quyền NVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (HOSE: CNVL2103)

CW NVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11

Ngừng giao dịch

360

-340 (-48.57%)
17/01/2022 15:00

Mở cửa730

Cao nhất730

Thấp nhất290

Cao nhất NY5,000

Thấp nhất NY20

KLGD1,263,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở80,000

Giá thực hiện105,000

Hòa vốn **81,565

S-X *-190

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (143.522) - DIG (85.071) - HAG (69.145) - CEO (65.141) - SSI (64.896)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (NVL)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CNVL220119030 (+18.75%)73,500-13,07997,779KIS9 tháng
CNVL2202190-100 (-34.48%)140,50090183,039KIS5 tháng
CNVL220324020 (+9.09%)41,600-11,60093,700VCI6 tháng
CNVL220432080 (+33.33%)4,800-5,09991,119KIS5 tháng
CNVL2206850170 (+25%)61,000-3,09997,599KIS7 tháng
CNVL2205890100 (+12.66%)118,000-98896,128KIS7 tháng
CNVL22071,310160 (+13.91%)200-3,10097,100BSI7 tháng
CNVL22081,210100 (+9.01%)5,10090199,359KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:NVL
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:19/08/2021
Ngày niêm yết:07/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:09/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:17/01/2022
Ngày đáo hạn:19/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:3.8186 : 1
Giá phát hành:4,100
Giá thực hiện:105,000
Giá TH điều chỉnh:80,190
Khối lượng Niêm yết:5,500,000
Khối lượng lưu hành:5,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.