Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CNVL1901)

CW NVL.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
05/02/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY4,050

Thấp nhất NY10

KLGD10

NN mua1

NN bán1

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở54,000

Giá thực hiện62,088

Hòa vốn **62,128

S-X *-8,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CNVL1901: CDPM2001 CGMD1901 CHPG1909 CMBB1905 CNVL2001
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.01
19/02/2020NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thị Thu Vân
18/02/2020Giới đầu tư miền Bắc rót tiền vào đâu trong xu hướng ‘Nam tiến’?
14/02/2020Doanh nghiệp bất động sản làm ăn ra sao giữa lúc khó khăn chung của ngành?
14/02/2020Lượng khách du lịch gia tăng, củng cố tiềm năng BĐS nghỉ dưỡng BR - VT
12/02/2020Vận hội mới của BĐS nghỉ dưỡng Phan Thiết nhìn từ các cung đường 'ngàn tỷ'
27/12/2019VRC và TNA sàn phiên thứ 3 liên tiếp, KIS giảm tỷ lệ cho vay margin
19/11/2019KIS chào bán 5 chứng quyền
28/10/2019Chọn cổ phiếu nào trong mùa báo cáo tài chính quý 3?
14/10/2019BCG, FPT, HPG và DRC có gì đáng đầu tư?
26/09/2019Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02