Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CNVL1901)

CW NVL.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
05/02/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY4,050

Thấp nhất NY10

KLGD10

NN mua1

NN bán1

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở54,000

Giá thực hiện62,088

Hòa vốn **62,128

S-X *-8,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CNVL1901: CHPG1909 CMSN1902
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.01

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-95.24%

+/- Niêm yết-99.48%

Cao nhất (30/09/2019)*2,990

Thấp nhất (05/02/2020)*10

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)16,556

KLGD nhiều nhất (07/11/2019)*542,090

KLGD ít nhất (08/10/2019)*10

KLBQ (Niêm yết)74,528