Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền MWG-HSC-MET12 (HOSE: CMWG2214)

CW MWG-HSC-MET12

Ngừng giao dịch

670

70 (+11.67%)
30/08/2023 15:00

Mở cửa650

Cao nhất720

Thấp nhất620

Cao nhất NY1,060

Thấp nhất NY210

KLGD744,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở53,800

Giá thực hiện46,500

Hòa vốn **52,694

S-X *7,742

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2214: CFPT2311 CFPT2312 CHPG2309 CMWG2311 CMWG2316
Trending: NVL (102.036) - HPG (87.372) - DIG (58.696) - CEO (54.858) - HAG (51.949)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG230437020 (+5.71%)1,5005,07441,005KIS7 tháng
CMWG23051,94050 (+2.65%)66,4003,09243,344ACBS12 tháng
CMWG2307140 (0.00%)123,400-11,25051,120SSI6 tháng
CMWG230818030 (+20%)81,800-13,25152,892HCM6 tháng
CMWG2309330-20 (-5.71%)47,900-15,25055,650HCM9 tháng
CMWG231052010 (+1.96%)5,700-15,75057,100HCM12 tháng
CMWG2311140-60 (-30%)115,200-20,15059,320VCI6 tháng
CMWG231254080 (+17.39%)12,300-17,25057,620BSI7 tháng
CMWG231359010 (+1.72%)925,800-11,25053,540SSI10 tháng
CMWG2314520 (0.00%)357,400-13,25057,200SSI15 tháng
CMWG2315530-10 (-1.85%)320,300-10,13859,488KIS7 tháng
CMWG2316730 (0.00%)14,400-9,25052,380ACBS10 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23081,82050 (+2.82%)90092,40012,33694,4606 tháng
CFPT23092,26050 (+2.26%)4,40092,40012,33697,9419 tháng
CFPT23102,36090 (+3.96%)12,30092,4007,888103,18012 tháng
CHPG232772020 (+2.86%)349,10026,900-2,10030,4406 tháng
CHPG23281,550-50 (-3.13%)15,20026,900-1,60031,6009 tháng
CHPG23292,030-90 (-4.25%)94,00026,900-2,10033,06012 tháng
CMBB2310380 (0.00%)17,800-1,20019,7606 tháng
CMBB2311900-50 (-5.26%)115,20017,800-1,20020,8009 tháng
CMBB23121,180-50 (-4.07%)10017,800-1,70021,86012 tháng
CMSN231080-40 (-33.33%)307,70061,500-21,50083,6406 tháng
CMSN231146020 (+4.55%)227,20061,500-27,00092,18012 tháng
CMWG230818030 (+20%)81,80038,750-13,25152,8926 tháng
CMWG2309330-20 (-5.71%)47,90038,750-15,25055,6509 tháng
CMWG231052010 (+1.96%)5,70038,750-15,75057,10012 tháng
CPOW2310200 (0.00%)161,10011,300-2,70014,2006 tháng
CSTB2323550-10 (-1.79%)47,40027,500-1,50031,2006 tháng
CSTB2324880-70 (-7.37%)90,00027,500-3,50034,5209 tháng
CSTB2325970-250 (-20.49%)6,50027,500-4,00035,38012 tháng
CTCB2305360-40 (-10%)45,20029,750-2,25033,4406 tháng
CTCB230683030 (+3.75%)7,30029,750-2,25035,3209 tháng
CTCB2307940-20 (-2.08%)1,00029,750-4,25037,76012 tháng
CVHM23109010 (+12.50%)315,60040,900-18,10059,4506 tháng
CVHM2311440-20 (-4.35%)7,90040,900-19,60062,70012 tháng
CVHM231233010 (+3.13%)927,00040,900-15,10057,6509 tháng
CVNM230896060 (+6.67%)43,70068,400-60076,6809 tháng
CVPB2310550-50 (-8.33%)4,30019,300-1,19321,5416 tháng
CVPB23111,40030 (+2.19%)252,60019,300-24022,2099 tháng
CVPB23121,680-40 (-2.33%)6,20019,300-71623,21912 tháng
CVRE2311110 (0.00%)161,40022,800-6,20029,4406 tháng
CVRE231240020 (+5.26%)645,00022,800-4,70029,1009 tháng
CVRE2313510-80 (-13.56%)30,90022,800-6,70031,54012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:01/12/2022
Ngày niêm yết:13/01/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:01/09/2023
Ngày đáo hạn:05/09/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:9.9049 : 1
Giá phát hành:1,100
Giá thực hiện:46,500
Giá TH điều chỉnh:46,058
Khối lượng Niêm yết:7,000,000
Khối lượng lưu hành:7,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.