Chứng quyền MWG-HSC-MET10 (HOSE: CMWG2201)

CW MWG-HSC-MET10

2,290

410 (+21.81%)
25/05/2022 15:00

Mở cửa1,860

Cao nhất2,810

Thấp nhất1,860

Cao nhất NY3,980

Thấp nhất NY1,700

KLGD264,600

NN mua-

NN bán12,100

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn117

Giá CK cơ sở139,000

Giá thực hiện134,500

Hòa vốn **157,400

S-X *4,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2201: CPNJ2201 CMWG2202 CMWG2204 CFPT2202 CMWG2203
Trending: HPG (125.803) - DIG (105.227) - FLC (90.828) - CEO (85.405) - MBB (68.556)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
25/05/20222,290410 (+21.81%)264,600
24/05/20221,88060 (+3.30%)55,300
23/05/20221,820 (0.00%)70,900
20/05/20221,82010 (+0.55%)53,200
19/05/20221,810-280 (-13.40%)46,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG22012,290410 (+21.81%)264,6004,500157,400HCM9 tháng
CMWG22021,370310 (+29.25%)851,500-6,000153,220VND5 tháng
CMWG22031,520520 (+52%)51,900-9,000158,640VCI6 tháng
CMWG22041,350190 (+16.38%)310,100-6,000158,500ACBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2201530120 (+29.27%)963,10030,000-5,50037,6209 tháng
CFPT22011,670540 (+47.79%)972,200105,000-1,000119,3609 tháng
CHPG2203280 (0.00%)1,065,20034,450-17,05052,6209 tháng
CMBB22011,600290 (+22.14%)485,10028,050-1,45032,7009 tháng
CMWG22012,290410 (+21.81%)264,600139,0004,500157,4009 tháng
CPNJ22013,310730 (+28.29%)529,200115,40020,440121,2919 tháng
CSTB220280060 (+8.11%)75,30022,750-6,75031,1009 tháng
CTCB220126020 (+8.33%)173,00036,500-18,50056,0409 tháng
CTPB2201400 (0.00%)56,00031,900-10,10043,6009 tháng
CVHM220228030 (+12%)42,30067,900-25,10095,2409 tháng
CVPB220180040 (+5.26%)112,80031,500-5,50041,0009 tháng
CVRE2201500100 (+25%)203,60029,450-4,55036,0009 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:20/12/2021
Ngày niêm yết:10/01/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:12/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:16/09/2022
Ngày đáo hạn:20/09/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:2,600
Giá thực hiện:134,500
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.