Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-12 (HOSE: CMWG2112)

CW MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-12

Ngừng giao dịch

10

-170 (-94.44%)
25/02/2022 15:00

Mở cửa300

Cao nhất300

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY10

KLGD9,001,700

NN mua10,000

NN bán-

KLCPLH12,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở137,600

Giá thực hiện140,000

Hòa vốn **140,050

S-X *-2,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (86.933) - DIG (85.195) - NVL (84.798) - VND (73.730) - VN30F1M (53.497)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG221552040 (+8.33%)340,400-4,20050,200HCM11 tháng
CMWG221430030 (+11.11%)802,800-5,70049,500HCM9 tháng
CMWG230137080 (+27.59%)1,300-5,50048,890MBS5 tháng
CMWG230231010 (+3.33%)1,058,700-9,20051,860ACBS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT221034030 (+9.68%)475,40083,800-6,20093,40012 tháng
CMBB22118010 (+14.29%)1,317,60019,700-7,30027,32012 tháng
CTCB22129010 (+12.50%)454,90032,200-11,80044,36012 tháng
CVHM221620010 (+5.26%)220,30053,400-8,60063,60012 tháng
CVPB221220020 (+11.11%)1,107,70019,850-4,79425,17712 tháng
CVRE221627020 (+8%)586,20027,100-3,90032,08012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:01/11/2021
Ngày niêm yết:22/11/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:25/02/2022
Ngày đáo hạn:01/03/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:3,420
Giá thực hiện:140,000
Khối lượng Niêm yết:12,000,000
Khối lượng lưu hành:12,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.