CW MWG/VCSC/M/Au/T/A5 (HOSE: CMWG2108)

2,660

-140 (-5%)
01/24/2022 15:00

Open2,660

High2,660

Low2,540

Highest(Listed)4,950

Lowest(Listed)1,820

Vol6,000

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares2,000,000

Time to maturity49

Underlying price129,900

Exercise price126,000

Break Even **139,300

S-X *3,900

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/24/20222,660-140 (-5%)6,000
01/21/20222,800370 (+15.23%)17,500
01/20/20222,43020 (+0.83%)1,200
01/19/20222,410290 (+13.68%)1,200
01/18/20222,12020 (+0.95%)4,700
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (MWG)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CMWG21046,600-240 (-3.51%)34,00040,201133,552ACBS12 months
CMWG21082,660-140 (-5%)6,0003,900139,300VCI6 months
CMWG21095,980-520 (-8%)36,90016,946132,808VCI6 months
CMWG211090-200 (-68.97%)962,300-1,100132,080VND4 months
CMWG21111,220-230 (-15.86%)281,700-100142,200HCM6 months
CMWG2112920-320 (-25.81%)191,600-10,100144,600SSI4 months
CMWG21131,140-140 (-10.94%)3,500-24,100160,840VCI6 months
CMWG21141,440-330 (-18.64%)2,700-100147,280MBS4.5 months
CMWG22012,120-150 (-6.61%)226,000-4,600155,700HCM9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (VCI)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CKDH21061,870-980 (-34.39%)218,40049,10010050,8706 months
CMBB210520040 (+25%)138,60032,100-3,90036,2006 months
CVHM210970-20 (-22.22%)7,60076,200-22,45498,9196 months
CMSN21072,240-260 (-10.40%)2,700143,000-6,809160,9956 months
CMWG21082,660-140 (-5%)6,000129,9003,900139,3006 months
CPNJ21061,09040 (+3.81%)108,20096,900-491102,8076 months
CTCB21081,190120 (+11.21%)94,20050,300-7,70059,1906 months
CVPB21071,000-100 (-9.09%)115,80033,450-7,63441,6406 months
CMWG21095,980-520 (-8%)36,900129,90016,946132,8086 months
CPNJ2107100-10 (-9.09%)22,40096,900-12,417109,8146 months
CACB21032,65060 (+2.32%)42,50034,350-2,65039,6506 months
CFPT2111960-40 (-4%)2,40085,300-20,700110,8006 months
CHPG21191,390-230 (-14.20%)106,00040,700-12,30055,7806 months
CMSN21112,190-100 (-4.37%)200143,000-16,796175,1046 months
CMWG21131,140-140 (-10.94%)3,500129,900-24,100160,8406 months
CPNJ211094060 (+6.82%)13,20096,900-15,398116,9706 months
CSTB21126,830-170 (-2.43%)2,10033,3002,30037,8306 months
CVIC21092,000-60 (-2.91%)3,70095,000-7,000112,0006 months
CVNM2114910-160 (-14.95%)16,20081,000-13,42398,8986 months
CVRE21143,360-1,930 (-36.48%)185,20031,000-3,00037,3606 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:MWG
Underlying Issuer:Mobile World Investment Corporation (HOSE: MWG)
CW Issuer:Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCI)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:09/10/2021
Listing date:09/28/2021
First trading date:09/30/2021
Final trading day:03/10/2022
Maturity Date:03/14/2022
Conversion Ratio:5 : 1
Offering Price:3,500
Exercise price:126,000
Listed Shares:2,000,000
Outstanding Shares:2,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.