Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A5 (HOSE: CMWG2108)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A5

Ngừng giao dịch

1,470

-30 (-2%)
10/03/2022 15:00

Mở cửa1,690

Cao nhất1,690

Thấp nhất1,410

Cao nhất NY4,950

Thấp nhất NY1,380

KLGD35,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở133,500

Giá thực hiện126,000

Hòa vốn **133,350

S-X *7,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (101.189) - NVL (84.332) - DIG (77.191) - MBB (63.736) - VND (56.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG23053,710150 (+4.21%)108,50013,74250,357ACBS12 tháng
CMWG230980-100 (-55.56%)823,800-4,60054,400HCM9 tháng
CMWG231078010 (+1.30%)541,300-5,10058,400HCM12 tháng
CMWG231260-40 (-40%)1,191,100-6,60056,180BSI7 tháng
CMWG2313890-60 (-6.32%)264,300-60055,340SSI10 tháng
CMWG2314820-70 (-7.87%)2,037,900-2,60060,200SSI15 tháng
CMWG2315130-40 (-23.53%)106,50051251,488KIS7 tháng
CMWG2316930-110 (-10.58%)418,4001,40053,580ACBS10 tháng
CMWG231740 (0.00%)-60050,240MBS6 tháng
CMWG23181,530-70 (-4.38%)287,3007,40051,180VND8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB24011,320-80 (-5.71%)50026,7501,75027,6406 tháng
CHPG2401400 (0.00%)28,000-3,00032,2006 tháng
CMBB24012,550400 (+18.60%)1,30023,1003,10025,1006 tháng
CSTB2401230-250 (-52.08%)10026,800-4,20031,6906 tháng
CTCB24016,100-100 (-1.61%)70044,85010,85046,2006 tháng
CTPB2401760-30 (-3.80%)36,00017,000-1,50020,0206 tháng
CVHM240183020 (+2.47%)36,00041,800-1,20046,3206 tháng
CVIB24011,210-430 (-26.22%)8,30021,5001,67722,1026 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:10/09/2021
Ngày niêm yết:28/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:30/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:10/03/2022
Ngày đáo hạn:14/03/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:3,500
Giá thực hiện:126,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.