Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A5 (HOSE: CMWG2108)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A5

2,800

370 (+15.23%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa2,490

Cao nhất2,800

Thấp nhất2,200

Cao nhất NY4,950

Thấp nhất NY1,820

KLGD17,500

NN mua-

NN bán200

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn51

Giá CK cơ sở133,200

Giá thực hiện126,000

Hòa vốn **140,000

S-X *7,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2108: CKDH2106 CMWG2113 CMWG2109 CMWG2111 CMWG2104
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.