Chứng quyền CMWG01MBS21CE (HOSE: CMWG2105)

CW CMWG01MBS21CE

4,300

150 (+3.61%)
24/06/2021 11:29

Mở cửa4,150

Cao nhất4,390

Thấp nhất4,150

Cao nhất NY8,150

Thấp nhất NY3,800

KLGD4,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn64

Giá CK cơ sở144,000

Giá thực hiện131,500

Hòa vốn **165,900

S-X *12,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2105: CMWG2104 CMWG2103 CMWG2101 CMWG2102 CMWG2013
Trending: HPG (169.448) - MBB (155.550) - STB (106.115) - TCB (105.617) - CTG (100.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/06/20214,300150 (+3.61%)4,100
23/06/20214,150-180 (-4.16%)42,200
22/06/20214,330 (0.00%)56,300
21/06/20214,330-220 (-4.84%)33,000
18/06/20214,55050 (+1.11%)115,000
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG201325,530 (0.00%)49,328145,025VND9 tháng
CMWG21012,600-100 (-3.70%)49,40027,000143,000VND6 tháng
CMWG21026,010-90 (-1.48%)61,60024,000150,050VCI6 tháng
CMWG21031,620-30 (-1.82%)75,20015,500144,700MBS5 tháng
CMWG21046,690190 (+2.92%)88,3009,000201,900ACBS12 tháng
CMWG21054,300150 (+3.61%)4,10012,500165,900MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21013,790-150 (-3.81%)179,20084,30020,14983,7325 tháng
CHPG21048,250-130 (-1.55%)30,30051,30018,38451,1005 tháng
CMWG21031,620-30 (-1.82%)75,200144,00015,500144,7005 tháng
CKDH21025,100-20 (-0.39%)116,80036,5008,23837,5314 tháng
CMWG21054,300150 (+3.61%)4,100144,00012,500165,9004.5 tháng
CSTB210410,080-30 (-0.30%)14,50029,5006,60032,9804.5 tháng
CVHM21052,960-20 (-0.67%)68,100111,0005,500129,1804 tháng
CVNM21042,590-40 (-1.52%)51,20089,000-12,734127,3165 tháng
CVPB21049,050300 (+3.43%)41,80068,80019,80076,1504.5 tháng
CVRE21042,810-100 (-3.44%)26,50031,450-2,85039,9204 tháng
CHPG210613,110-110 (-0.83%)44,60051,30014,41756,1484.5 tháng
CMSN21035,010-340 (-6.36%)32,700106,20018,200118,0604 tháng
CTCB21047,100-60 (-0.84%)50,50051,3005,50060,0004.5 tháng
CTCH21022,28050 (+2.24%)24,70022,100-2,90029,5604 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:13/04/2021
Ngày niêm yết:03/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:25/08/2021
Ngày đáo hạn:27/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
Giá phát hành:2,950
Giá thực hiện:131,500
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.