Chứng quyền MWG-HSC-MET07 (HOSE: CMWG2016)

CW MWG-HSC-MET07

Ngừng giao dịch

2,780

-70 (-2.46%)
08/06/2021 15:00

Mở cửa2,800

Cao nhất2,880

Thấp nhất2,710

Cao nhất NY4,200

Thấp nhất NY1,920

KLGD938,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở136,000

Giá thực hiện108,000

Hòa vốn **135,800

S-X *28,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2016: CHPG2108 CMWG2105 CFPT2101 CMSN2102 CVRE2101
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG201325,030-500 (-1.96%)1,00049,328144,039VND9 tháng
CMWG21012,75050 (+1.85%)63,50027,000144,500VND6 tháng
CMWG21026,000-100 (-1.64%)91,20024,000150,000VCI6 tháng
CMWG21031,600-50 (-3.03%)127,40015,500144,500MBS5 tháng
CMWG21046,800300 (+4.62%)122,4009,000203,000ACBS12 tháng
CMWG21054,000-150 (-3.61%)15,40012,500163,500MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG210515,930-210 (-1.30%)72,20050,60019,74254,2676 tháng
CSTB21037,120-180 (-2.47%)76,80029,00011,00032,2406 tháng
CTCB21039,030-250 (-2.69%)126,40050,90015,40053,5606 tháng
CVHM21043,00090 (+3.09%)284,400112,10014,100128,0006 tháng
CVPB210316,330130 (+0.80%)211,90068,60032,10069,1606 tháng
CVRE21031,550-120 (-7.19%)92,60032,00038,2006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:7 tháng
Ngày phát hành:10/11/2020
Ngày niêm yết:26/11/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:30/11/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:08/06/2021
Ngày đáo hạn:10/06/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:108,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.