Chứng quyền MWG/BSC/C/3M/EU/Cash/2020-01 (HOSE: CMWG2014)

CW MWG/BSC/C/3M/EU/Cash/2020-01

Ngừng giao dịch

3,950

-250 (-5.95%)
06/01/2021 15:00

Mở cửa4,200

Cao nhất4,350

Thấp nhất3,950

Cao nhất NY5,300

Thấp nhất NY2,430

KLGD125,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở121,300

Giá thực hiện105,519

Hòa vốn **121,100

S-X *15,781

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (106.385) - NVL (94.643) - DIG (75.781) - CEO (59.471) - HSG (48.935)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG221210 (0.00%)100-36,90075,100SSI7 tháng
CMWG2213120 (0.00%)63,600-15,90054,720ACBS8 tháng
CMWG2215550-30 (-5.17%)43,700-6,90050,500HCM11 tháng
CMWG2214380 (0.00%)561,000-8,40050,300HCM9 tháng
CMWG2301610-10 (-1.61%)300-8,20050,570MBS5 tháng
CMWG2302300-10 (-3.23%)663,700-11,90051,800ACBS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (BSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23011,520-230 (-13.14%)10079,100-4,90093,1206 tháng
CHPG23012,04040 (+2%)61,30020,8001,80023,0806 tháng
CHPG23022,41070 (+2.99%)6,70020,80080024,8209 tháng
CMBB2301900-20 (-2.17%)11,10017,9501,65019,9006 tháng
CMBB2302890 (0.00%)17,950-1,45021,1806 tháng
CVPB23011,22020 (+1.67%)211,00021,2501,45024,6809 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:08/10/2020
Ngày niêm yết:26/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:28/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/01/2021
Ngày đáo hạn:08/01/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:3.94 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:105,519
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.